Daniel Karvonen
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Daniel Karvonen

Universitetslektor finsk språk
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser

  • Finsk språk
  • Uralske språk
  • Fonologi
  • Metrisk fonologi
  • Fonologisk integrering av lånord

Undervisning

Høst 2018

  • FIN-0100: Innføringskurs i finsk språk

Vår 2019

  • FIN-1016: Praktisk finsk 1