Arbeider i CRIStin


  • Birkestrand, Cato Olsen; Gotliebsen, Melissa; Olsen, Svein Ottar. Utvannet tørrfisk som middagsrett. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2019; Volum 29. ISSN 0803-6799.s 1 - 17.