Velkommen til Norges fiskerihøgskole

MRK

Flag icon Flag icon

Kjøller, Marianne Risager

Overingeniør
Norges fiskerihøgskole

Stillingsbeskrivelse:

Mit hovedarbejde er at opretholde monokulturer af mikroalger (kiselalger) samt at teste deres fysiologiske respons på forskellige miljøstressorer, f.eks. temperatur, lys, CO2 osv. Metoder omfatter enkeltcelleisolering, taksonomisk identifikation, celleantal, chl. a måling, estimering af vækstrate mv.

En del af mit arbejde omfatter også masse produktion af kiselalge biomasse ved sekvestration af COog NOx fra fabriksgasser ved Finnfjord AS. Hovedformålet er at opskalere til preindustriel skala for at producere primært kommercielt fiskefoder ved samtidig at sænke udledning af fabriksrøg.
Medlem i forskergruppe
Skip to main content