heidi_kristin_olsen.jpg
Foto: Sonja Balci

Flag icon Flag icon

Olsen, Heidi Kristin

Førstelektor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Arbeider i CRIStin


 • Olsen, Heidi Kristin. What are they doing? And where? Tracking the Traffic as one of the instruments in an evidence-based redesign of a university library. Liber quarterly: the journal of European research libraries 2019; Volum 29 (1). ISSN 1435-5205.s doi: 10.18352/lq.10276.

 • Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin. Med viten som verktøy – referansebibliotekaren i det digitale skiftet. ABM-media AS 2015 ISBN 9788293298120.s 127 - 143.

 • Olsen, Heidi Kristin; Ådland, Marit Kristine. Undervisning i klassifikasjon og indeksering i bibliotekarutdanningen. ABM-media AS 2015 ISBN 9788293298120.s 127 - 144.

 • Olsen, Heidi Kristin. Med brukerens blikk på bibliotekets fysiske samling. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-42696-5.s 254 - 284.

 • Moser, Thomas; Olsen, Heidi Kristin. Barnehagens fysiske miljø i nyere faglitteratur : et systematisk litteratursøk for tidsrommet 2000-2010. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1126-5.s 287 - 304.

 • Olsen, Heidi Kristin. Research group librarian – a cooperating partner in research?. (fulltekst) Liber quarterly: the journal of European research libraries 2012; Volum 22 (3). ISSN 1435-5205.s 190 - 212.

 • Gjestrum, Liv; Olsen, Heidi Kristin. Organizing the Bobcatsss Conference: What are the Learning Outcomes for the Students?. Foredrag 2018-01-23 - 2018-06-26 2018.

 • Olsen, Heidi Kristin; Skare, Roswitha; Gjestrum, Liv; Bøyum, Idunn; Ådland, Marit Kristine; Evjen, Sunniva. Språkrådets termwiki for bibliotekfag. 2018.

 • Frisvold, Øivind; Evjen, Sunniva; Bøyum, Idunn; Olsen, Heidi Kristin. Gamle bibliotek blir som nye. Flaggskipet Tønsberg rigges for nye oppgaver. Bob : Bok og bibliotek 2016; Volum 83 (2). ISSN 0006-5811.s 41 - 44.

 • Olsen, Heidi Kristin. Referansesamtalen og referanseintervju. Biblioteket i det digitale kunnskapssamfunnet 2015-10-15 - 2015-10-15 2015.

 • Olsen, Heidi Kristin. Referansekunnskap. Fagdag for Akershus fylkesbibliotek 2015-04-27 - 2015-04-27 2015.

 • Bøyum, Idunn; Frisvold, Øivind; Olsen, Heidi Kristin. Fra skranken til kateteret. (fulltekst) 2015.

 • Byström, Katriina; Olsen, Heidi Kristin. Personas and scenarios meet Ethnography. 6th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 2014-05-27 - 2014-05-30 2014.

 • Olsen, Heidi Kristin. Med brukerblikk på biblioteket. Bob : Bok og bibliotek 2014 (6). ISSN 0006-5811.s 27 - 31.

 • Olsen, Heidi Kristin; Røgler, Jannicke; Kolstad, Anett Kristin. Practical based qualification program for senior librarianship. 78.th IFLA General Conference and Assembly (omtale) 2012-08-11 - 2012-08-17 2012.

 • Olsen, Heidi Kristin. Research Team Librarian. LIBER 41st Annual Conference (omtale) 2012-06-27 - 2012-06-30 2012.

 • Moser, Thomas; Olsen, Heidi Kristin. The physical environment of early childhood institutions. A review of literature (1990-2009). 22nd annual EECERA Conference 2012-08-29 - 2012-09-01 2012.

 • Moser, Thomas; Olsen, Heidi Kristin. Barnehagens fysiske miljø. Et litteratursøk for tidsrommet 1990-2009 i samarbeid mellom bibliotekar og forsker. Barn og rom - forskning på barnehagens fysiske miljø 2012-09-24 - 2012.

 • Olsen, Heidi Kristin; Røgler, Jannicke; Kolstad, Anett Kristin. Den viktigste kompetansen i 2015. Bob : Bok og bibliotek 2012; Volum 79 (6). ISSN 0006-5811.s 8 - 11.

 • Olsen, Heidi Kristin. Prosjektbibliotekarrollen. Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 2012-10-23 - 2012-10-23 2012.

 • Olsen, Heidi Kristin. Fagbibliotekene som del av forskningsprosjekter - prosjektbibliotekar. Det norske bibliotekmøtet 2012 2012-03-21 - 2012-03-23 2012.

 • Olsen, Heidi Kristin; Røgler, Jannicke; Kolstad, Anett Kristin. Nye blikk på bibliotekarens roller og praksis. Det norske bibliotekmøtet 2012 2012-03-21 - 2012-03-23 2012.

 • Olsen, Heidi Kristin. Prosjektbibliotekar. Fagreferentkonferansen 2012 (data) 2012-06-05 - 2012-06-07 2012.

 • Olsen, Heidi Kristin. Project Librarian. LIBER 41st Annual Conference (data) 2012-06-27 - 2012-12-30 2012.

 • Kolstad, Anett Kristin; Røgler, Jannicke; Olsen, Heidi Kristin. Career path for senior librarians. IFLA World Library and Information Congress 2012 2012-08-11 - 2012-08-17 2012.

 • Høivik, Helge; Høivik, Tord; Kolstad, Anett Kristin; Olsen, Heidi Kristin; Røgler, Jannicke; Høivik, Jingru. Førstebibliotekarer som pådrivere i bibliotekutvikling. (fulltekst) Bibliotekaren (Oslo) 2011; Volum 1 (1). ISSN 0804-4147.s 4 - 8.

 • Olsen, Heidi Kristin. Developing library towards faculty staff in higher education. Bobcatsss 2011 2011-01-31 - 2011-02-02 2011.

 • Olsen, Heidi Kristin. Library classification and changes in the fields of knowledge. 11th IARTEM Conference 2011-09-28 - 2011-09-30 2011.

 • Olsen, Heidi Kristin. Praktisk tilnærming til informasjonskompetanse. Ung 3.0 2011 2011-03-30 - 2011-03-31 2011.

 • Olsen, Heidi Kristin; Schuman-Olsen, Birgithe. Hvordan jobbe med Informasjonskompetanse?. Bob : Bok og bibliotek 2011 (6). ISSN 0006-5811.

 • Kolstad, Anett Kristin; Olsen, Heidi Kristin; Røgler, Jannicke. Faren ved å være populær. Bob : Bok og bibliotek 2011; Volum 78 (4). ISSN 0006-5811.s 14 - 16.

 • Olsen, Heidi Kristin. Nye stier for bibliotekaren i høgskolens forskning og undervisning. 72. Bibliotekmøtet 2010-03-17 - 2010-03-20 2010.

 • Olsen, Heidi Kristin. Nye stier for bibliotekaren i høgskolens forskning og undervisning. 72. norske bibliotekmøtet 2010 (omtale) 2010-03-16 - 2010-03-20 2010.

 • Olsen, Heidi Kristin. Nytt bibliotek søker nye veier: HiVe i førstebibliotekarprogrammet. 72. Bibliotekmøtet 2010-03-16 - 2010-03-19 2010.

 • Olsen, Heidi Kristin. Fagbiblioteket i endring: Førstebibliotekarprogrammet ved HiVe. Hovedbibliotekarmøtet 2010-09-20 - 2010-09-21 2010.

 • Olsen, Heidi Kristin. Fagbiblioteket i endring - erfaringer fra et utviklingsarbeid. SMH-dager 2010-09-14 - 2010-09-14 2010.

 • Olsen, Heidi Kristin. Nytt landskap - nye stier: Bibliotekarrollen i høyere utdanning. Utvikling av bibliotekets tjenester for de fagansatte. Gjetere i kunnskapsallmenningen 2009-10-14 - 2009-10-14 2009.

 • Olsen, Heidi Kristin. Fra bokfinner til stifinner? : høgskolebibliotekets pedagogiske tekster som veiviser for fagansattes bruk av digitale databaser. (fulltekst) 2008.