Flag icon Flag icon

Cato Johansen

Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag

Stillingsbeskrivelse:


Underviser og veileder studenter på campus og i praksis

Bidrar i planlegging av undervisning og avklaringer i forhold til pensumlitteratur og oversikt over den helhetlige timeplanen for årskullene
Er emneleder innen to emner:
Anatomi og fysiologi, samt grunnleggende teknologiske og kliniske aspekter ved radiografi.

Utarbeider eksamensoppgaver og sensurerer besvarelser
Planlegger og utvikler utdanningens studieprogram i samarbeid med studieleder
Arbeider med utviklingsarbeid i forhold til blant annet prosjekter og i samarbeid med eksterne fagressurser.

Vært ansvarlig for den praktiske delen av innkjøpsprosessen i forbindelse med radiografutdanningens fornyelsesprosess i forhold til rom for menneskelig ivaratakelse og ferdighetstreningsrom, hvor det blant annet er PC øvingsrom med virtuelle øvingsprogram og RIS og PACS system. I tillegg til CT og gjennomlysningsmodaliteter. 


 
Undervisning

Anatomi, kliniske og medisinske fag, bildefremstilling, diagnostikk og bildebehandling

Fagutøvelse og fagfordypninger innen ulike modaliteters teknikker og undersøkelser, inkludert strålevern og kvalitetssikringer.

Arbeider i CRIStin


  • Johansen, Cato. Utvikling av radiograffaglig læring i veiledning av studenter i praksis. 2009.

  • Johansen, Cato. Kompendium i eksponeringsteknikk og digitale bildebehandlingsprogram. 2003.