Sigurd Langseth-1-2 cropped2.jpg

Flag icon Flag icon

Sigurd Langseth

Seniorrådgiver - Koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Stillingsbeskrivelse:
  • Ansvarlig for å koordinere og videreutvikle EVU-området ved UiT
  • Tilrettelegger for utdanningssamarbeid og EVU-aktivitet i møtet mellom arbeids-/næringsliv og UiTs fagmiljøer
  • Sekretariatsfunksjoner og oppfølgingsarbeid i regionale samarbeidsfora, nettverk og utvalg. Bl.a. verskommuneavtalen med Tromsø kommune, samarbeidsavtalene med studiesenterene i Nord-Troms og Midt-Troms
  • Analysere utviklingstrekk i arbeids- og næringslivet.
  • Strategiarbeid innenfor arbeidsområdet.
  • Generelle arbeidsoppgaver innen faggruppe samfunnskontakt: Peter F. Hjorth-seminaret mm.CV

Mastergrad i Historie, UiT 2012
Bachelorgrad i Historie, UiT 2008, inkl. utvekslingsopphold, UC Berkeley Høst 2007
Diverse studentpolitiske verv (UiT, NSU, NSO, UHR) 2006-2014
Diverse politiske verv/ fagforeningsverv (RU, Rødt, Fellesforbundet mm.) 2002-2013
Diverse folkevalgte verv (Tromsø kommune) 2007-2019

Førstesekretær, studentinformasjonen UiT deltid, 2008-2012
Førstesekretær, opptakssentralen UiT, sommerjobb, 2008, 2009, 2011, 2012
Komitéleder, politisk ledelse Tromsø kommune, frikjøpt deltid, 2009-2011
Studiekonsulent for etter- og videreutdanning ved ILP, 2013-2015
Rådgiver for lærerutdanningene i Tromsø, ILP, 2016-2017
Rådgiver for etter- og videreutdanning ved ILP, 2017-2019
Seniorrådgiver for etter- og videreutdanning ved UiT, 2019-

Publikasjoner utenfor Cristin

Masteroppgave: "Historien om den venetianske myte", 2012