Paula Mikaelsen
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Paula Ryggvik Mikalsen

Stipendiat nordisk litteratur
Institutt for språk og kultur

Stillingsbeskrivelse:

Stipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved Institutt for språk og kultur.
Forskningsinteresser

Eventyr og folklore

Fantasy litteratur

Gotisk litteratur

Patografi

Medical humanities

Narratologi

Kjønnsforskning

CV

 • Bachelor i språk og litteratur ved NTNU, 2009-2011
 • Årsstudium i allmenn litteraturvitenskap, 2011-2012
 • Årsstudium i kjønnsstudier, 2012-2013
 • Master i engelsk litteratur, 2013-2015
  "But you can't get me out of the story": Feminist revision of Fairy Tales in Short Stories by Margaret Atwood and Angela Carter".
 • Åse Hiort Lerviks pris for beste masteroppgave med kjønn som tema 2016
 • Undervisning NOR-3147, vår 2018
 • International Gothic Association Conference 2018 i Manchester, konferanse med innlegg
 • Symposium i Paris september 2018, "Patient as Text - revisited", konferanse med innlegg

Undervisning

NOR-3147 Humanistisk helse- og sykdomsforskning

Arbeider i CRIStin


 • Mikalsen, Paula. Gothic Infections: Henry Tilney and Storytelling as Therapy. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2019; Volum 16 (31). ISSN 1604-3405.s 87 - 101.s doi: https://doi.org/10.7146/tfss.v16i31.115633.

 • Mikalsen, Paula. The Victorian Rebellion of the Gothic Grey Mice. International Gothic Association Conference 2018 2018-07-31 - 2018-08-03 2018.

 • Mikalsen, Paula. Sjanger og kjønn i sykdomsnarrativ: Medical Humanities møter skjønnlitteratur. ISK-dagen 2018-10-31 - 2018-10-31 2018.

 • Mikalsen, Paula. Reading as Illness in Jane Austen's "Northanger Abbey".. The Patient as Text - Revisited 2018-09-10 - 2019-09-13 2018.

 • Medlem i forskergruppe