Arbeider i CRIStin


  • Emaus, Aina; Degerstrøm, Jorid; Wilsgaard, Tom; Hansen, Bjørge Hermann; Dieli-Conwright, CM; Furberg, Anne Sofie; Pettersen, Svein Arne; Andersen, Lars Bo; Eggen, Anne Elise; Bernstein, Leslie; Thune, Inger. Does a variation in self-reported physical activity reflect variation in objectively measured physical activity, resting heart rate, and physical fitness? Results from the Tromso study. Scandinavian Journal of Public Health 2010; Volum 38. ISSN 1403-4948.s 105 - 118.s doi: 10.1177/1403494810378919.

  • Degerstrøm, Jorid; Østerud, Bjarne. Increased inflammatory response of blood cells to repeated bout of endurance exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise 2006; Volum 38 (7). ISSN 0195-9131.s 1297 - 1303.s doi: 10.1249/01.mss.0000227315.9335.

  • Fjørtoft, Jan-Åge; Sandbakk, Øyvind; Nesteng, Anneli; Sverdrup, Magnus; Zahl Pedersen, Cato; Tollånes, Ingrid; Abrahamsen, Aase-Kristin; Degerstrøm, Jorid; Oguz, Mikael. Den norske idrettsmodellen inn i en ny tid. 2017.

  • Fjørtoft, Jan-Åge; Sandbakk, Øyvind; Degerstrøm, Jorid; Nesteng, Anneli; Abrahamsen, Aase-Kristin; Oguz, Mikael; Tollånes, Ingrid; Sverdrup, Magnus; Zahl Pedersen, Cato. Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid. 2016.

  • Skip to main content