Ingvild-H.-Torheim-Isaksen

Flag icon Flag icon

Ingvild Helene Torheim Isaksen

Spesialibliotekar - Faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Stillingsbeskrivelse:
Munin:
  • Registrering i Munin
  • Administrering av doktorgradsavhandlinger i Munin
  • Administrering av mastergradsoppgaver i Munin
  • Superbruker i Munin