/ UiT Norges arktiske universitet
 

Capar, Jan


Vitenskapelig assistent
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet


Telefon: 776 44060
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : jan.capar@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : REALF C 220 / Realfagbygget
Funksjon : Stipendiat, Uorganisk- og materialkjemi

Arbeider i CRIStin

  • Capar, Jan; Conradie, Jeanet; Beavers, Christine M.; Ghosh, Abhik. Molecular Structures of Free-Base Corroles: Nonplanarity, Chirality, and Enantiomerization. Journal of Physical Chemistry A 2015; Volum 119. ISSN 1089-5639.s 3452 - 3457.s doi: 10.1021/jp511188c.

  • Capar, Can; Hansen, Lars Kr; Conradie, Jeanet; Ghosh, Abhik. beta-octabromo-meso-tris(pentafluorophenyl)corrole: reductive demetalation-based synthesis of a heretofore inaccessible, perhalogenated free-base corrole. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 2010; Volum 14 (6). ISSN 1088-4246.s 509 - 512.s doi: 10.1142/S1088424610002331.

  • Capar, Can; Kolle, Ekaney Thomas; Ghosh, Abhik. Reductive demetalation of copper corroles: first simple route to free-base beta-octabromocorroles. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 2008; Volum 12 (8). ISSN 1088-4246.s 964 - 967.

  • Ghosh, Abhik; Thomas, Kolle E.; Capar, Can; Berg, Steffen; Beavers, Christine. From metallocorroles to reductive demetallation: An X-ray structural journey. Abstract of Papers of the American Chemical Society 2013; Volum 245. ISSN 0065-7727.

  •