Forskningsinteresser

Isolasjon, identifikasjon og strukturavklaring av bioaktive molekyler fra havet bakterier

-Isolasjon, preparativ og analytisk kjemi

-HPLC-MS/MS

-Dyrkning av bakterier, Bacterial secondary metabolites

-Molekylstruktur og funksjon

-Antibiotika og kjemoterapeutika

Arbeider i CRIStin


  • Schneider, Yannik Karl-Heinz; Østnes Hansen, Kine; Isaksson, Johan; Ullsten-Wahlund, Sara Maria; Hansen, Espen; Andersen, Jeanette Hammer. Anti-Bacterial Effect and Cytotoxicity Assessment of Lipid 430 Isolated from Algibacter sp.. Molecules 2019; Volum 24 (21). ISSN 1420-3049.s doi: 10.3390/molecules24213991.

  • Schneider, Yannik Karl-Heinz; Hansen, Espen. Quantitative comparison of solid and liquid phase extraction of natural products from bacterial fermentations. BIOPROSP_19 2019-02-25 - 2019-02-27 2019.