Arbeider i CRIStin


  • Gjærum, Rikke Gürgens; Edvardsen, Nanna Kathrine; utsi, maria; Eckhoff, Mathias. Kulturmeldingen er ikke relevant og representativ - for alle. (data) (omtale) Dagsavisen - Nye Meninger 2019.