Arbeider i CRIStin


 • Grongstad, Marta; Olsen, Kari Birkelund; Hanssen, Tove Aminda. Kombinerte stillinger bygger bro mellom utdanning og praksis. Sykepleien 2018. ISSN 0802-9768.

 • Grongstad, Marta. Kombinerte stillinger bygger bro mellom utdanning og praksis.. Fagkonferanse 2018-03-20 - 2018.

 • Grongstad, Marta. Å bygge bro mellom utdanning og praksis- erfaringer med kombinerte stillinger innen sykepleie. Kombinerte stillinger gir faglig gevinst.. Konferanse for Faggruppe, NSF FUFF 2017-05-10 - 2017.

 • Grongstad, Marta. Å̊ bygge bro mellom utdanning og praksis- erfaringer med kombinerte stillinger innen sykepleie.. Fagseminar for ansatte ved institutt for helse og sykepleievitenskap 2017-06-09 - 2017.

 • Norvik, Catrine; Grongstad, Marta; Skaalvik, Mari Wolff; Norbye, Bente. The Multifaceted Role as a University Lecturer at a Decentralized Nursing Education. International Conference on Transforming Health Care in Remote Communities 2016-04-28 - 2016-04-30 2016.

 • Grongstad, Marta. Erfaringer med kombinerte stillinger innen sykepleie. Samarbeid utdanning og praksis.. Nasjonal konferanse for intensivsykepleiere 2016-09-07 - 2016.

 • Grongstad, Marta. Presentasjon av rapport fra arbeidsgruppa fusjon bachelorutdanning i sykepleie,- Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik.. Fagseminar for ansatte ved IHO, 21. juni 2016, Tromsø. 2016-06-21 - 2016.

 • Grongstad, Marta. Erfaringer med sykepleierutdanningens plass etter fusjonen.. Møte i det nasjonalt profesjonsrådet i sykepleie 2016-06-19 - 2016.

 • Grongstad, Marta. Forbedringsforslag av ordningen med kombinerte stillinger.. Nettverkskonferanse for ansatte i kombinerte stillinger, UiT 2016-02-17 - 2016.

 • Grongstad, Marta; Norvik, Catrine; Norbye, Bente; Skaalvik, Mari Wolff. Decentralized nursing education in rural areas - a necessity in Northern Norway. “Transforming Health Care in Remote Communities” conference April 28-30, 2016 in Edmonton, Alberta, 2016-04-25 - 2016-04-26 2016.

 • Grongstad, Marta. Gevinster av et styrket samarbeid mellom fagskoler og universitet.. RSA, temadag om den voksne studenten, teknologi og fleksibilisering. 2015-03-04 - 2015.

 • Grongstad, Marta. Personsentret omsorg.. Foredrag for ledere ved Silurveien sykehjem, 24. januar 2013, Geilo. 2013-01-24 - 2013.

 • Grongstad, Marta. Transformerende ledelse.. Foredrag for ledere ved Silurveien sykehjem 2013-01-23 - 2013.

 • Grongstad, Marta. Miljøbehandling i sykehjem.. Erfaringskonferanse Abildsø 2012-03-22 - 2012-03-22 2012.

 • Grongstad, Marta. Tanker rundt det å bli gammel Normal aldring, sykdommer og funksjonssvikt i eldre år. Tanker rundt det å bli gammel Normal aldring, sykdommer og funksjonssvikt i eldre år. 2008-10-13 - 2008-10-13 2009.

 • Grongstad, Marta. Personsentrert omsorg. Konferanse for helsefagarbeidere 2009-05-14 - 2009-05-15 2009.

 • Grongstad, Marta. Endringsarbeid. Hvordan arbeide med holdnings- og endringsarbeid i en sykehjemsavdeling. Kurs for ansatte ved Kroken sykehjem, Sykehjemsprosjektet, Tromsø kommune 2002-09-25 - 2002-09-25 2003.

 • Grongstad, Marta; Skaalvik, Mari. Quality learning with new technology: Attainable in nursing education ?. 4th Nordic Congress of Telemedicine/Norsk Telemed, Nortelemed 2002-10-01 - 2002-10-01 2003.

 • Grongstad, Marta. Erfaringer ved bruk av IKT innen videreutdanning ieldreomsorg. Erfaringer ved bruk av IKT innen videreutdanning ieldreomsorg 2002-10-10 - 2002-10-10 2003.

 • Grongstad, Marta. Dokumentasjon,prinsipper som legges til grunn. Dokumentasjon,prinsipper som legges til grunn. 2002-04-15 - 2002-04-15 2003.

 • Grongstad, Marta; Skaalvik, Mari. Technologi is the answer, what is the question? Fremmes læring gjennom samarbeid ved bruk av data? Et utviklingsprosjekt for evalueringskategorier. 2003.

 • Medlem i forskergruppe