Anna M. Kittelsaa.jpg

Flag icon Flag icon

Kittelsaa, Anna

Professor
Institutt for helse- og omsorgsfag
Arbeider i CRIStin


 • Tøssebro, Jan; Olsø, Turid Møller; Magnus, Eva; Kittelsaa, Anna. Arbeid og aktivt voksenliv. (omtale) Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03238-2.s 136 - 157.

 • Kittelsaa, Anna. Boligen - hjem og arbeidsplass. (omtale) Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03238-2.s 95 - 118.

 • Witsø, Aud Elisabeth; Kittelsaa, Anna. Aktivt voksenliv? Beboeres perspektiver. (omtale) Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03238-2.s 62 - 77.

 • Kittelsaa, Anna; Johansen, Oddbjørn; Witsø, Aud Elisabeth. De nærmeste - talspersoner, vaktbikkjer og støttespillere. (omtale) Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03238-2.s 219 - 237.

 • Engeland, Jeanette; Kittelsaa, Anna Margareth; Langballe, Ellen Melbye. How do people with intellectual disabilities in Norway experience the transition to retirement and life as retirees?. (fulltekst) Scandinavian Journal of Disability Research 2018; Volum 20 (1). ISSN 1501-7419.s 72 - 81.s doi: 10.16993/sjdr.41.

 • Kittelsaa, Anna. Innenfraperspektivet sett utenfra. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02980-1.s 185 - 200.

 • Paulsen, Veronika; Kittelsaa, Anna. Bruk av foto i kvalitative intervjuer med barn. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02980-1.s 49 - 65.

 • Mjøen, Odd Morten; Kittelsaa, Anna. Ansattes blikk i et annerledes hjem. Dilemmaer ved arbeid i hjemmet hos personer med utviklingshemming.. (fulltekst) Fontene forskning 2018 (1). ISSN 1890-9868.s 30 - 41.

 • Sépulchre, Marie; Schuller, Victoria; Kline, Jennifer; Kittelsaa, Anna Margareth. Gendering Active Citizenship : experiences of women with disabilities. Routledge 2017 ISBN 978-1-13-865292-7.

 • Sepulchre, Marie; Schuller, Victoria; Kline, Jennifer; Kittelsaa, Anna Margareth. Gendering Active Citizenship: Experiences of Women with Disabilities. Routledge 2017 ISBN 978-1-13-865292-7.

 • Siska, Jan; Beadle-Brown, Julie; Kanova, Sarka; Kittelsaa, Anna Margareth. Changes and Diversity in Community Living in Europe – the Experiences of Persons with Disabilities. Routledge 2017 ISBN 978-1-13-865292-7.

 • Gustavsson, Anders; Kittelsaa, Anna; Tøssebro, Jan. Successful schooling: a complex phenomenon. (fulltekst) European Journal of Special Needs Education 2017; Volum 32 (4). ISSN 0885-6257.s 491 - 492.s doi: 10.1080/08856257.2017.1328330.

 • Gustavsson, Anders; Kittelsaa, Anna; Tøssebro, Jan. Successful schooling for pupils with intellectual disabilities: the demand for a new paradigm. (fulltekst) European Journal of Special Needs Education 2017; Volum 32 (4). ISSN 0885-6257.s 469 - 483.s doi: 10.1080/08856257.2017.1328329.

 • Witsø, Aud Elisabeth; Kittelsaa, Anna. Active adult lives for persons with learning disabilities - The perspectives of professionals. British Journal of Learning Disabilities 2017; Volum 46. ISSN 1354-4187.s 10 - 16.s doi: 10.1111/bld.12207.

 • Kittelsaa, Anna M.; Kermit, Patrick Stefan. Voksen og utviklingshemmet - motsetning eller mulighet?. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02438-7.s 137 - 150.

 • Kittelsaa, Anna M.; Ytterhus, Borgunn; Kermit, Patrick Stefan. Reformer og dagligliv. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02438-7.s 11 - 28.

 • Kittelsaa, Anna M.. Ethnicity,Disability, and Identity. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 978-1-137-03263-8.s 101 - 114.

 • Kittelsaa, Anna M.; Tøssebro, Jan. Foreldrenes erfaringer med hjelpeapparatet. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-45898-7.s 153 - 179.

 • Kittelsaa, Anna M.. Self-presentations and intellectual disability. Scandinavian Journal of Disability Research 2014; Volum 16 (1). ISSN 1501-7419.s 29 - 44.s doi: 10.1080/15017419.2012.761159.

 • Johnsen, Bjørn Eirik; Kittelsaa, Anna M.. Segregeringstid og integreringstid: om selvforvaltningens kår innenefor HVPU og dagens åpne omsorg. Fontene forskning 2014; Volum 7 (2). ISSN 1890-9868.s 4 - 17.

 • Kittelsaa, Anna M.; Wendelborg, Christian. Ungdomstid. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-45898-7.s 200 - 218.

 • Kittelsaa, Anna M. Livsholdning, tro og mestring. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02060-0.s 151 - 171.

 • Kittelsaa, Anna M. Erfaringer fra møter mellom familier og hjelpeapparatet. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02060-0.s 103 - 128.

 • Berg, Berit; Kittelsaa, Anna M. Dobbelt sårbar - asylsøker og funksjonshemmet. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02060-0.s 172 - 189.

 • Kittelsaa, Anna M.. En dobbel utfordring - å intervjue unge med en utviklingshemming. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01615-3.s 162 - 189.

 • Ellingsen, Karl Elling; Kittelsaa, Anna M.. Å velge det trygge : utviklingshemmede og selvbestemmelse. Fontene forskning 2010; Volum 3 (2). ISSN 1890-9868.s 4 - 16.

 • Kittelsaa, Anna M. Når de voksne skal ha litt fri. Embla 2005 (1). ISSN 0807-0628.s 17 - 26.

 • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. Exploring the Living Conditions of Disabled People - an introduction. Studentlitteratur AB 2004 ISBN 91-44-03323-0.s 11 - 16.

 • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. Studying the living conditions of disabled people: approaches and problems. Studentlitteratur AB 2004 ISBN 91-44-03323-0.s 17 - 43.

 • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. Exploring the living contitions of disabled people - an introduction. Studentlitteratur AB 2004 ISBN 91-44-03323-0.s 11 - 16.

 • Kittelsaa, Anna M. Mellom avhengighet og selvstendighet - hverdagsliv for unge voksne med funksjonshemming. 2001 ISBN 82-519-1653-4.s 239 - 256.

 • Kermit, Patrick Stefan; Kittelsaa, Anna M.; Ytterhus, Borgunn; Gustavsson, Anders. Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02438-7.s 105 - 120.

 • Kittelsaa, Anna M.. Vanlig eller utviklingshemmet? Selvforståelse og andres forståelser. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1074-9.

 • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. Exploring Disabled Peoples Living Conditions. Studentlitteratur AB 2004 ISBN 91-44-03323-0.s 11 - 16.

 • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. Exploring the Living Conditions of Disabled People. Studentlitteratur AB 2004 ISBN 91-44-03323-0.s 17 - 43.

 • Kittelsaa, Anna; Lysvik, Leif; Jakobsen, joakim; Skjalmar, Linda; Pettersen, Ida Martine; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens. Et hjem er en hule - et festepunkt i tilværelsen på et gitt sted. 2019.

 • Engeland, Jeanette; Kittelsaa, Anna; Langballe, Ellen Melbye. Towards better practice of retirement for people with intellectual disability. 5th IASSIDD Europe Congress 2018 2018-07-18 - 2018-07-20 2018.

 • Johansen, Oddbjørn; Kittelsaa, Anna. Pårørende som støttespiller, ressurs eller utfordring. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming 8. forskningskonferanse 2018-06-04 - 2018-06-05 2018.

 • Witsø, Aud Elisabeth; Kittelsaa, Anna. Aktivt voksenliv i bofellesskap for personer med utviklingshemming? Beboeres perspektiver. NNFF (Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming) 2018-06-04 - 2018-06-05 2018.

 • Kittelsaa, Anna M.; Kristensen, Guro Korsnes; Wik, Sigrid Elise. Kjønn i forskning om funksjonshemming. Forskning om kjønn og funksjonshemming - muligheter og utfordringer 2017-06-07 - 2017-06-07 2017.

 • Michelsen, Hilde; Kittelsaa, Anna. Når mitt hjem er din arbeidsplass : For ansatte som jobber i bofellesskap for unge voksne med funksjonsnedsettelser. Et forskningsprosjekt i samarbeid med beboere i Skjermveien.. (fulltekst) 2017 ISBN 978-82-7570-559-2.

 • Molden, Thomas Hugaas; Kittelsaa, Anna Margareth; Tøssebro, Jan. Geografiske levekårsvariasjoner for personer med funksjonsnedsettelse : Et kunnskapsgrunnlag. (fulltekst) 2017 ISBN 978-82-7570-520-2.

 • Wendelborg, Christian; Kittelsaa, Anna Margareth; Wik, Sigrid Elise. Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming. (fulltekst) 2017 ISBN 978-82-7570-501-1.

 • Wendelborg, Christian; Kittelsaa, Anna; Caspersen, Joakim. Rett til spesialundervisning eller rett til deltakelse? : Faktorer som påvirker ekskludering og inkludering i skolen. (fulltekst) 2017 ISBN 978-82-7570-505-9.

 • Kristensen, Guro Korsnes; Kittelsaa, Anna M.; Wik, Sigrid Elise. Mennesker med funksjonshemming har også kjønn. 2017.

 • Kristensen, Guro Korsnes; Kittelsaa, Anna M.; Wik, Sigrid Elise. Kjønnsblind funksjonshemmingsforskning og kjønnsforskning uten funksjonshemming: Potensialer ved å se til hverandre. KjønnsforskningNÅ 2017 2017-06-08 - 2017-06-09 2017.

 • Kittelsaa, Anna M.; Kristensen, Guro Korsnes; Wik, Sigrid Elise. Kjønn i forskning om funksjonshemming : En litteraturstudie. (fulltekst) 2016 ISBN 978-82-7570-476-2.

 • Kittelsaa, Anna M.; Wik, Sigrid Elise; Tøssebro, Jan. Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne : Fellestrekk og variasjon. (fulltekst) 2015 ISBN 978-82-7570-400-7.

 • Kittelsaa, Anna M.; Kermit, Patrick Stefan; Wik, Sigrid Elise; Klingenberg, Oliv Jorid Gravåsen; Holkesvik, Anne Hildrum. Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming. (fulltekst) 2015 ISBN 978-82-7570-436-6.

 • Wendelborg, Christian; Caspersen, Joakim; Kittelsaa, Anna M.; Svendsen, Stina; Haugset, Anne Sigrid; Kongsvik, Trond; Reiling, Rune Borgan. Barnehagetilbudet til barn med særlige behov : Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder. (fulltekst) 2015 ISBN 978-82-7570-440-3.

 • Kittelsaa, Anna M.; Tøssebro, Jan. Vi sprenger grenser : Følgeevaluering av et pilotprosjekt. (fulltekst) 2015 ISBN 978-82-7570-430-4.

 • Kittelsaa, Anna M.. Identitet og selvforståelse i møte med hjelpere. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02202-4.s 47 - 64.

 • Kittelsaa, Anna M.. Fra gode intensjoner til bedre levekår?. Utvikling 2014; Volum 8 (4). ISSN 0802-8540.s 14 - 15.

 • Kittelsaa, Anna M.. Et ganske normalt liv. Utviklingshemming, dagligliv og selvforståelse. Habiliteringskonferanse 2014-10-25 - 2014-10-25 2014.

 • Kittelsaa, Anna M.. Kampen for gode tjenester. Om oppvekst med funksjonshemming. Habiliteringskonferanse 2014-10-24 - 2014-10-24 2014.

 • Kittelsaa, Anna M.. Identitetsstøttende samhandling. Muligheter og begrensninger i dagens tjenestetilbud til personer med utviklingshemming. Faglig møte 2014-09-11 - 2014-09-11 2014.

 • Kittelsaa, Anna M.. Minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn i møte med hjelpeapparatet. Konferanse 2014-08-26 - 2014-08-26 2014.

 • Kittelsaa, Anna M.. Å leve med lett utviklingshemming. Selvforståelse og andres forståelser. Felles fagdag 2014-04-09 - 2014-04-09 2014.

 • Kittelsaa, Anna M.. Aktuell forskning om personer med utviklingshemming. Møte i Sentralt råd for funksjonshemmede i Oslo 2014-04-10 - 2014-04-10 2014.

 • Kittelsaa, Anna M.. Kommunal praksis og personer med utviklingshemming. Policy på områdene sysselsetting og bolig. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming 2014-05-05 - 2014-06-06 2014.

 • Kittelsaa, Anna M.; Berg, Berit. Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede -også for innvandrere?. (fulltekst) 2014 ISBN 978-82-7570-379-6.

 • Kittelsaa, Anna M.; Tøssebro, Jan. Kommunal praksis og personer med utviklingshemming : Policy på områdene sysselsetting og bolig. (fulltekst) 2013 ISBN 978-82-7570-344-4.

 • Tøssebro, Jan; Kermit, Patrick Stefan; Wendelborg, Christian; Kittelsaa, Anna M.. Siblings of disabled children – Negotiating the ordinary and extraordinary. NNDR2013 – 12th Research Conference 2013-03-02 - 2013-03-03 2013.

 • Kittelsaa, Anna M.. Ethnicity, identity and disability. Nordic Network on Disability Research 2013-05-30 - 2013-05-31 2013.

 • Berg, Berit; Kittelsaa, Anna M.. Dobbelt sårbar - Funksjonshemmete barn og unge i asylmottak. (fulltekst) (omtale) 2012 ISBN 978-82-7570-263-8.

 • Kittelsaa, Anna M. Young adults with intellectual disabilities negotiating adulthood. Journal of Intellectual Disability Research 2012; Volum 56 (7-8). ISSN 0964-2633.s 808 - 808.

 • Kittelsaa, Anna M; Jæger, Irene; Haugen, Gry Mette D.; Thorshaug, Kristin; Paulsen, Veronika; Kermit, Patrick Stefan. Hva med oss? : Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. (fulltekst) (sammendrag) 2012 ISBN 978-82-7570-304-8.

 • Paulsen, Veronika; Magnus, Eva; Kittelsaa, Anna M; Høyland, Karin. Barn, bolig og nærmiljø : En kvalitativ studie med bruk av bilder på Saupstad og Kolstad. (fulltekst) (sammendrag) 2012 ISBN 978-82-7570-302-4.

 • Tøssebro, Jan; Kermit, Patrick Stefan; Wendelborg, Christian; Kittelsaa, Anna M. Som alle andre? : Søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelser. (fulltekst) (omtale) 2012 ISBN 978-82-7570-296-6.

 • Kittelsaa, Anna M. Young adults with intellectual disabilities negotiating adulthood. Journal of Intellectual Disability Research 2012; Volum 56 (7-8). ISSN 0964-2633.s 808 - 808.

 • Kittelsaa, Anna M.; Magnus, Eva; Berg, Berit. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. 2011.

 • Kittelsaa, Anna M.; Tøssebro, Jan. Storebofellesskap for personer med utviklingshemming. 2011 ISBN 978-82-7570-246-1.

 • Söderström, Sylvia; Kittelsaa, Anna M.; Berg, Berit. Snakker vi om det samme? Minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn i møte med tjenesteapparatet. (fulltekst) 2011 ISBN 978-82-7570-239-3.

 • Kittelsaa, Anna M.; Tøssebro, Jan. Store bofellesskap for personer med utviklingshemming. Noen konsekvenser. (fulltekst) 2011 ISBN 978-82-7570-246-1.

 • Ellingsen, Karl Elling; Kittelsaa, Anna M.. Health, self-determination and living condition viewed by people with ID. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2010; Volum 23 (5). ISSN 1360-2322.s 507 - 507.

 • Kittelsaa, Anna M.; Ellingsen, Karl Elling. People with ID as participants in a living conditions study. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2010; Volum 23 (5). ISSN 1360-2322.s 487 - 487.

 • Kittelsaa, Anna M.. Mestring og mening - tro, livstolkning og hverdagsliv. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming, 4. konferanse 2010-10-18 - 2010-10-19 2010.

 • Kittelsaa, Anna M.. Creating meaning in a difficult situation - migrant families' experiences of having a disabled child. 2010 Disability Studies Conference 2010-09-07 - 2010-09-09 2010.

 • Kittelsaa, Anna M.. Institusjonalisert liv eller leve som andre?. Regionkonferanse FFO Midt-Norge 2010-10-15 - 2010-10-15 2010.

 • Kittelsaa, Anna M.. On the experience of combining participant observation and interviews with intellectually disabled informants during long-term engagements; the pros and cons. The 10th NNDR Conference 2009-04-02 - 2009-04-04 2009.

 • Kittelsaa, Anna M.; Søndenaa, Erik. Personer med utviklingshemning og valgdeltakelse. Adresseavisen 2009. ISSN 0805-3804.

 • Kittelsaa, Anna M.. Valg av bolig. Magasinet Utvikling 2009; Volum 3 (3).s 8 - 9.

 • Kittelsaa, Anna M.. Et ganske normalt liv. Utviklingshemning og selvforståelse. Magasinet Utvikling 2009; Volum 3 (4).s 5 - 6.

 • Berg, Berit; Kittelsaa, Anna M.. Migrant families with disabled children and the service system. Reassessing the nordic Welfare Model: Taking stock of the work so far 2009-05-18 - 2009-05-20 2009.

 • Kittelsaa, Anna M.. Chosen and ascribed identities. The Conference: Beyond Identity Politics. Intersecting disability, ethniticity and religious identities 2009-10-21 - 2009-10-23 2009.

 • Kittelsaa, Anna M.. Et ganske normalt liv. Utviklingshemning, dagligliv og selvforståelse. SOR forskningskonferanse 2009-05-04 - 2009-05-05 2009.

 • Kittelsaa, Anna M.. People with intellectual disabilities - always segregated?. Mid-term conference of NCoE Welfare Reassess 2009 2009-05-18 - 2009-05-20 2009.

 • Kittelsaa, Anna M.; Berg, Berit. Ethnicity and Disability: Minority families with disabled children. Mid-term conference of NCoE Welfare Reassess 2009-05-18 - 2009-05-20 2009.

 • Kittelsaa, Anna M.. Minority ethnic families with disabled children - a review of the literature. The 10th NNDR Confererence 2009-04-02 - 2009-04-04 2009.

 • Kittelsaa, Anna M.. Hverdag med støtte - et innenfraperspektiv på avlastning og støttekontakt. Fritid for alle 2008-05-05 - 2008-05-05 2008.

 • Kittelsaa, Anna M.. Self-presentations - Support or non-approval?. Journal of Intellectual Disability Research 2008; Volum 52. ISSN 0964-2633.s 704 - 704.

 • Kittelsaa, Anna M.. Self-presentations - support or non-approval?. Journal of Intellectual Disability Research 2008; Volum 52 (8/9). ISSN 0964-2633.

 • Kittelsaa, Anna M.. Daglig virksomhet og selvforståelse. Adresseavisen 2008. ISSN 0805-3804.

 • Kittelsaa, Anna M.. Profilen: Om vanlige mennesker. Fontene forskning 2008; Volum 1 (1). ISSN 1890-9868.s 62 - 64.

 • Kittelsaa, Anna M.. Utviklingshemming og psykiske helsetjenester. 2008.

 • Kittelsaa, Anna M.. Et ganske normalt liv. Utviklingshemming, dagligliv og selvforståelse. 2008 ISBN 978-82-471-1200-7.

 • Kittelsaa, Anna M.. Regulert fritid eller rom for livsutfoldelse og nye opplevelser?. Høstkonferanse i habilitering 2008-11-06 - 2008-11-06 2008.

 • Kittelsaa, Anna M.. Utviklingshemming og psykiske lidelser - gjennomgang av statusrapport. Fagkonferanse nettverk om utviklingshemming og psykisk lidelse 2008-10-28 - 2008-10-29 2008.

 • Kittelsaa, Anna M.. Unge voksne med utviklingshemming. Hva tenker de om å ha en utviklingshemming; om å motta hjelp, om livet sitt?. Nordisk fagnettverkskonferanse om psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming 2008-05-29 - 2008-05-29 2008.

 • Kittelsaa, Anna M. Intellectual disability and self-identity. Nordic Network on Disability Research 9th Research Confererence 2007-05-10 - 2007-05-12 2007.

 • Kittelsaa, Anna M. Levekår for mennesker med psykisk utviklingshemming - status og utfordringer. Helse- og sosialpolitisk utvalg FO 2006-04-05 - 2006-04-05 2006.

 • Kittelsaa, Anna M. Nordic Disability Research. A Premier Disability Conference in Cornwall 2006-09-15 - 2006-09-15 2006.

 • Kittelsaa, Anna M. People with learning disability and adulthood. Disability Studies Association Conference 2006-09-18 - 2006-09-20 2006.

 • Kittelsaa, Anna M. Vi må bli kjent med utviklingshemmede. Fagseminar Tromsø kommune 2006-02-23 - 2006-02-23 2006.

 • Kittelsaa, Anna M. Studying the lives of intellectually disabled people - negotiating access to their arenas. 8th Research Conference of the Nordic Network on Disability Research 2005-04-16 - 2005-04-18 2005.

 • Kittelsaa, Anna M. Respite care from the perspective of young persons with intellectual disabilities (ID). Journal of Intellectual Disability Research 2004; Volum 48. ISSN 0964-2633.s 478 - 478.

 • Kittelsaa, Anna M. Funksjonshemmedes levekår - fins det?. 2004 (51). ISSN 0802-8974.

 • Kittelsaa, Anna M. Funksjonshemmedes levekår - spørsmål om barrierer?. 2004 (54). ISSN 0802-8974.

 • Kittelsaa, Anna M. Respite care from the perspective of young persons with intellectual disabilities. 12th World Congress of The International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID) 2004-06-13 - 2004-06-19 2004.

 • Kittelsaa, Anna M. Funksjonshemmede i levekårsundersøkelser. 1. nasjonale konferanse om forskning om funksjonshemmede 2004-09-20 - 2004-09-21 2004.

 • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. The study of disabled peoples' living conditions - a review and analysis. International seminar on the study of living conditions of disabled people 2003-04-30 - 2003.

 • Kittelsaa, Anna M. Sånn er det bare. Unge mennesker på avlastning. 2003.

 • Kittelsaa, Anna M. Young people with intellectual disabilities in respite care. The 7th Annual Conference of Nordic Network on Disability Research 2003-09-18 - 2003-09-20 2003.

 • Kittelsaa, Anna M. Asking about living conditions for disabled people. Conference on Marginalization and Social Exclusion 2003-05-21 - 2003-05-23 2003.

 • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. The study of disabled peoples' living conditions - a reviwe and analysis. International seminar on the study of disabled people living conditions 2003-04-30 - 2003.

 • Kittelsaa, Anna M. Studies of living conditions for people with disabilities - who should be included?. Nordic Network on Disability Research (NNDR) 6th Annual Conference: Disability, Research, Theory and Practice. 2002-08-24 - 2002.

 • Kittelsaa, Anna M. Fra barn til voksen. Årsmøtekurs i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Sør-Trøndelag 2001-04-21 - 2001.

 • Kittelsaa, Anna M. Å skape sin egen framtid. Utviklingshemmedes eget perspektiv - en lite utnyttet ressurs. Vennskap og gjøremål i fritiden. 2001-03-16 - 2001.

 • Kittelsaa, Anna M. Å leve med Asperger syndrom. Konferanse om Autisme og Asperger syndrom 2000-11-03 - 2000.

 • Kittelsaa, Anna M. Asperger syndrom. Levekår og psykiske vansker. 2000; Volum 31. ISSN 0802-8974.

 • Kittelsaa, Anna M. People with Asperger Syndrome: Living Conditions and Difficulties in Daily Life. Nordic Network on Disability Research: 4th Annual Research Conference 2000-10-07 - 2000.

 • Kittelsaa, Anna M. Om prosjektet Asperger syndrom - levekår og psykiske vansker. Seminar i Autismeforeningen i Sør-Trøndelag 2000-01-29 - 2000.

 • Kittelsaa, Anna M. Lives and hope for young people with mental retardation. Nordic Network on Disability Research, 3rd Annual Conference 1999.