Flag icon Flag icon

Vidar Stensen

Prosjektleder for alumniprosjektet, seniorrådgiver
Senter for karriere og arbeidsliv

Stillingsbeskrivelse:

Seniorrådgiver. 

Prosjektleder for alumniprosjektet på UiT.

Kursinstruktør på interne kurs på UiT. 
CV

Utdannelse

Kunstvitenskapsstudent

Master i organisasjons- og ledelsesvitenskap med spesialisering innen området organisasjonsendring. UiT 2008.

Videreutdanning i prosjektstyring, prosjektorganisering og webutvikling. UiT og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Samfunnsvitenskapelig cand.mag med fagene sosialøkonomi mellomfag, offentlig forvaltning og organisasjonslære grunnfag, noen IT-emner og personaladministrasjon. UiT 1987.

Arbeidserfaring

Leder for seksjon fellestjenester på Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt i perioden 2009-2012. Seksjonens hovedarbeidsområder er administrasjon og utvikling av Universitetets websider (UiT.no), forvaltning av UiT sin sin grafiske profil og grafisk arbeid, fotografering, arrangementer og Universitetets sentralbord.

15 års arbeidserfaring fra stat og kommune, og i rundt 9 av disse årene i lederstillinger.
Egen virksomhet.
Lagleder og styremedlem Krokelvdalen idrettslag.
Styreleder Solvegen borettslag og styremedlem TBBL.
Undervist på Universitetet i Tromsø i fagene ledelse, organisasjonsteori, IT, regnskap og kvalitet.