Flag icon Flag icon

Kristin Rønhovde

Økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Stillingsbeskrivelse:

Rådgiver i faggruppen Økonomistyring

Ansvarsområder:

Bistå fakultetets enheter, med særlig ansvar for IHO og IVP
Rapportering, analyser og utredninger
Budsjettering av bevilgning
Oppfølging av budsjett og regnskap
Utviklingsoppgaver innen fagfeltet
Generell økonomirådgivning
 

Oppgaver som ivaretas midlertidig:

Administrasjon av IHO og IVPs totale forskningsportefølje
Budsjett og regnskap BOA
Regnskapskontroll
Rapportering til eksterne finansieringskilder
Oppfølging av prosjektledere
Støtte til søknadsskriving
Kontraktsinngåelse og innkjøp
Internkontroll ihht. Helseforskningsloven