Flag icon Flag icon

Kristin Rønhovde

Økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Stillingsbeskrivelse:

Rådgiver i faggruppen Økonomistyring

Ansvarsområder:

Bistå fakultetets enheter, med særlig ansvar for IHO, IVP og HelPed
Økonomisk rapportering, analyser og utredninger
Budsjettering av bevilgning
Oppfølging av budsjett og regnskap
Utviklingsoppgaver innen fagfeltet
Generell økonomirådgivning