Sindre Blomsø, ILP
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Blomsø, Sindre Øyan

Førstekonsulent
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Stillingsbeskrivelse:

Studiekonsulent for mastergradsprogrammene:

  • Pedagogikk
  • Spesialpedagogikk
  • Logopedi
  • Utdanningsledelse
  • Ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren
  • Kultur og profesjonStudieveileder for:

Pedagogikk - master
Spesialpedagogikk - bachelor
Pedagogikk - årsstudium
Pedagogikk - bachelor
Spesialpedagogikk - master