Flag icon Flag icon

Follesø, Judith Maria

Førstekonsulent
Seksjon for dokumentasjonsforvaltning

Stillingsbeskrivelse:

Fagansvar område studie

Veiledning og brukerstøtte til saksbehandlere om dokumentbehandling og bruk av Ephorte. E-post arkiv@uit.no, brukerstøttetelefon 45090