Marianne-Olsen
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Marianne Olsen

Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag

Stillingsbeskrivelse:
 • Emneansvarlig for  ERG-2511 og ERG-2530 (3. studieår) Planlegge og gjennomføre emnet. Undervise og veileder studenter i emnet.
 • Veileder ERG-2521 ( P3) Følge opp og veilede studenter i praksis. Hovedansvar for studenter i utenlandspraksis.
 • Internasjonal koordinator med ansvar for partneravtaler, inn- og utreisende studenter. Medlem av Internasjonalt Forum ved IHOForskningsinteresser

Utvikle undervisning om sammenhenger mellom kultur, levekår og helseproblemer både i Norge og i internasjonalt.

Utvikle undervisning og veiledning av studenter som har praksis i Zambia.

CV

Utdanning

2010: Master i Helsefag. Universitetet i Tromsø

2004: Forskningsmetode. Universitetet i Tromsø

2003: Pedagogisk Veiledning 2.halvårsenhet. Tromsø Helsefaghøgskole

1995: Påbygning i psykiatrisk ergoterapi. Degree of Bachelor of Science. Helseuniversitetet i Linköping

1994: Pedagogisk veiledning Modul 1 og 2. Tromsø Helsefaghøgskole

1989: Faglig veiledning for Ergoterapeuter

1985: 3-årig Ergoterapeut-utdanning. Ergoterapihøgskolen i Trondheim

1981: ½ årskurs i søm. Nauma Videregående Skole

1980: ½-årskurs i tegning, form og farge. Nauma Videregående Skole

1978: Examne artium på Engelsklinjen. Namdal Gymnas

Yrkespraksis

01.11.10 – d.d.: Unversitetslektor, Bachelorprogram i Ergoterapi

2009 -2010: Universitetslærer. Universitetet i Tromsø

2000-2002: Prosjektleder. Fredskorpsprosjekt. Zambia

2008-dd: Prosjektleder. Etablering av Program for Bachelor i Ergoterapi i Arkhangelsk

1999-2009: Høgskolelærer. Høgskolen I Tromsø

1996-1999: Fredskorpsdeltager i Livingstone, Zambia: NORAD.

1993-1996: Høgskolelærer. Høgskolen i Tromsø

1991-1993: Ledende ergoterapeut.

1990-1991: Kst. Avdelingsleder. Åsgård Sykehus

1988-1990: Ledende ergoterapeut. Åsgård Sykehus

1986-1988: ledende ergoterapeut. Namdal Sykehus. Psykiatrisk Avdeling

1981-1984: Miljøarbeider, ferivikar/tilfeldige vakter. Namdal Sykehus. Psykiatrisk Avdeling

1981-1982: Vikar for Arbeidsterapeut. Klingenbergheimen. Namsos

Jan.-aug.1980: Pleiemedhjelper. Namdal Sykehus. Psykiatrisk avdeling

Sept-des.1979: Førpraktikant hos Ergoterapeut.Trøndelag Psykiatriske Sykehus, avd. Østmarka

1978-1979: Vikar for Arbeidsterapeut. Trøndelag Psykiatriske Sykehus, avd. Østmarka

 

Etterutdanning og kurs

2010. Kurs. Deltakende metoder og prosessledelse. Bistandstorget. Kompetansenettverk for sivilsamfunnsorganisasjoner.

2010. Konferanse. European Network of Occupational Therapy in Higher Education. La Coruña, Spania

2008. Konferanse. European Network of Occupational Therapy in Higher Education. Berlin, Tyskland

2005-2007: Kurs. Gruppepsykoterapi og meditasjon (200timer). Institutt for holistisk Medisin og Meditasjon, Oslo.

2005: Kurs. Familieterapi. Marginaliserte grupper. Universitetet i Tromsø i samarbeid med RBUP Nord.

2004: Kurs. Ergoterapeutisk vurdering basert på observasjon: PRPP. Høgskolen i Tromsø

2004: Kurs. Akademic presentations in English. Høgskolen i Tromsø.

2003: Kurs. Selvmordsproblematikk blant flyktninger og asyl-søkere. Universitetssykehuset Nord-Norge. Psykiatrisk forsknings-og utviklingsavdeling

2003: Kurs. Pedagogiske mapper. Universitetet i Tromsø

2003. Kurs. Veilederfunksjon i PBL. Hälsouniversitetet i Linköping.

2002: World Conference for Occupational Therapists. WFOT. Stockholm

2002: Innføring i statistikk ved bruk av NSDpro. Høgskolen i Tromsø

2001: Norsk Fagkongress i Ergoterapi. Norsk Ergoterapeutforbund (I arangementskomiteen, innlegg på parallell-sesjon)

1999: Konferanse. The Community Based Rehabilitation Program. Cuban Medical Collaboration in Zambia

1996. Kurs. Verdsetting av Sosial Rolle (Veileder). Ålesund Kommune I samarbeid med VISAR

1995. Kurs. Rehabilitation in psychiatry. (Deltager og foredragsholder) Livingstone General Hospital and Ministry of Health, Zambia

1995. Kurs. Fagdidaktikk. Tromsø Helsefaghøgskole

1995. Engelsk språk-kurs. Norwegian Ex-volunteer Association.

1994: Seminar. Forskning, fagutvikling, kvalitetssikring og klinisk virksomhet.(Arrangør) Norsk Ergoterapeutforbund, Faggruppe for Psykiatri

1992: World Conference for Occuopational Therapists. WFOT, Stockholm

1992: Kurs. Modell for Menneskelig Aktivitet. Tromsø Helsefaghøgskole (Arrangør og deltager)

1991. Internt lederutviklingsprogram. Åsgård Sykehus

1986: World Conference for Occuopational Therapists. WFOT, Lisboa

Arbeider i CRIStin


 • Olsen, Marianne. Connected in Diversity: Learning outcomes and relevance of practice placement in global South for Occupational Therapy students from global north. WFOT Congress 2018 2018-05-22 - 2018-05-25 2018.

 • Olsen, Marianne. Developing a Curriculum for an Occupational Therapy program in Zambia: Guiding principles and Professional considerations. WFOT Congress 2018 2018-05-22 - 2018-05-25 2018.

 • Olsen, Marianne. Developing an Occupational Therapy Curriculum for Zambia - A collaborative process. WFOT Congress 2018 2018-05-22 - 2018-05-25 2018.

 • Olsen, Marianne. An Exploration of contextual factors that have influenced the Development of occupational therapy profession in Zambia. WFOT Congress 2018 2018-05-22 - 2018-05-25 2018.

 • Olsen, Marianne. Organisasjonen Response Network - med litt annerledes tilnærming til utvikling og bistand. Ergoterapeuten 2017; Volum 60 (2). ISSN 0800-3475.s 52 - 53.

 • Olsen, Marianne. Praksis i Zambia. På hvilken måte er studentenes læring i praksis relevant i en norsk ergoterapeutisk kontekst. Norsk Fagkongress i Ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Olsen, Marianne. Tredjeårs ergoterapeutstudenter fra Tromsø i praksis i Zambia: "A little goes a long way". Ergoterapeuten 2017; Volum 60 (2). ISSN 0800-3475.s 58 - 61.

 • Olsen, Marianne. Forbundet støtter etablering av ergoterapi og ergoterapeututdanning i Zambia. Ergoterapeuten 2017; Volum 60 (2). ISSN 0800-3475.s 54 - 57.

 • Olsen, Marianne. Developing a curriculum in occupational therapy for Zambia. World Federation of Occupational Therapists Bulletin 2016; Volum 72 (2). ISSN 1447-3828.s 71 - 75.s doi: 10.1080/14473828.2016.1227653.

 • Olsen, Marianne; Wilson, Angela; Beeson, Judith. Developing a curriculum in occupational therapy for Zambia. World Federation of Occupational Therapists Bulletin 2016; Volum 72 (2). ISSN 1447-3828.s 71 - 75.s doi: 10.1080/14473828.2016.1227653.

 • Olsen, Marianne. Fra skrekkblandet fryd til flow Fagkongress av og for Ergoterapi-studenter. Utdanningskonferanse for helsefakultetet 2014 2014-04-03 - 2014-04-03 2014.

 • Olsen, Marianne; Barlindhaug, Grete. Veiledning til fysioterapeut-studenter i praksis utenfor nettverk ved samarbeidsinstitusjoner utenfor Europa. 2005.

 • Olsen, Marianne; Barlindhaug, Grete. Veiledning til ergoterapeut-studenter i praksis utenfor nettverk ved samarbeidsinstitusjoner utenfor Europa. 2005.

 • Olsen, Marianne. Hva kan vi lære av erfaringene fra rehabiliteringsarbeid i Zambia?. Norsk Fagkongress i Ergoterapi "Kultur, Aktivitet, Helse" 2001-11-19 - 2001-11-21 2001.

 • Olsen, Marianne. CBR Report Livingstone and Kazungula District 1996-2000. 2000.

 • Medlem i forskergruppe