OTH000.png-Bredde-180px-

Flag icon Flag icon

Odd Arne Thunberg

Instituttleder
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Andre publikasjoner

 

Thunberg, O. A. "World cafes and dialog seminars as processes for reflective learning in organisations". Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives. (2011), Volume 12, Issue 3, 2011, Pages 319 - 333 Http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a937574838~frm=titlelink

Antonsen, Y., Thunberg, O. A. and Tiller, T.:'Adaptive learning and cognitive uncertainty in a financial organization', Journal of Workplace Learning (2010), 22(8) s. 475–488. Available at http://dx.doi.org/10.1108/13665621011082855

Antonsen, Y., Thunberg, O. A. and Tiller, T.: " Bank advisors working with contradiction: meeting the demands of control through reflective learning", Reflective Practice; Special Issue: Reflective Learning in Management, Development & Education  (2011) Available online: http://www.tandfonline.com/toc/crep20/12/5

Forskerprofil i Cristin

Klikk her

Munin registreringer

Klikk her

Arbeider i CRIStin


 • Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik. Elevskap mot frafall i videregående skole. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2017; Volum 2. ISSN 2464-4153.s 1 - 26.s doi: 10.7577/sjvd.2136.

 • Thunberg, Odd Arne. Læringskafè som metode. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 221 - 232.

 • Antonsen, yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom. Bank advisors working withcontradiction: meeting the demands ofcontrol through reflective learning. (data) (fulltekst) Reflective Practice 2011; Volum 12 (5). ISSN 1462-3943.s 629 - 644.s doi: 10.1080/14623943.2011.601563.

 • Thunberg, Odd Arne. World cafes and dialog seminars as processes for reflective learning in organisations. Reflective Practice 2011; Volum 12 (3). ISSN 1462-3943.s 319 - 333.s doi: 10.1080/14623943.2011.571864.

 • Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom. Adaptive learning and reduced cognitive uncertainty in a financial organization. Journal of Workplace Learning 2010; Volum 22 (8). ISSN 1366-5626.s 475 - 488.s doi: 10.1108/13665621011082855.

 • Tiller, Tom; Antonsen, yngve; Thunberg, Odd Arne. Adaptive learning and cognitive uncertainty in a financial organization. Journal of Workplace Learning 2010; Volum 22 (8). ISSN 1366-5626.s 475 - 488.

 • Thunberg, odd arne. Emosjoner på konto. Eureka forskningsserie 2009. ISSN 0809-8026.s 197 - 220.

 • Thunberg, Odd Arne. The Diver. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0.s 153 - 168.

 • Andreassen, Svein-Erik; Christensen, Agnar; Stemshaug, Berit; Spilleth, Eva; Brenden, Lars; Kleppe, Una; Thunberg, Odd Arne. Læringsutbyttebeskrivelser i ny brannfagskole. Hvordan tolke og lese NKR?. Yrke 2017; Volum 61 (2). ISSN 1504-1905.s 61 - 62.

 • Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik. Å splitte eller samle læringsarenaer i ny "brannfagskole"?. NordNorsk debatt 2017.

 • Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik. Brann i teori og praksis. Klassekampen 2017. ISSN 0805-3839.s 16 - 17.

 • Thunberg, Odd Arne. Aksjonsforskning møter bank - En studie av vilkår for refleksiv læring i to organisasjoner. (data) 2011.

 • Thunberg, Odd Arne; Antonsen, yngve; Tiller, Tom. Styring, strategier og dialoger for læring. Læring møter bank 2011-10-19 - 2011-10-19 2011.

 • Thunberg, Odd Arne. Skolematdebatten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008. ISSN 0804-3116.

 • Thunberg, Odd Arne. Lærerstudenter som medforskere og skoleutviklingsagenter. 2006.

 • Thunberg, Odd Arne. Ikke legg ned Rå videregående skole. Dagavisen Nordlys 2006.

 • Thunberg, Odd Arne. Styrking av Rå videregående skole. Harstad Tidende 2006.

 • Thunberg, Odd Arne. Merkelige avisoppslag om dårlig helsetilstand for norske elever på yrkesfag. Dagavisen Nordlys 2005.

 • Thunberg, Odd Arne. Hovedfagsoppgave i yrkespedagogikk: Yrkesfag 2020. 2003.

 • Thunberg, Odd Arne. Rapport fra studieopphold i Frankrike Rå videregående skole. 2002.

 • Thunberg, Odd Arne. Amolinja i Harstadbotn legges ned. Harstad Tidende 2002.

 • Thunberg, Odd Arne. Arbeiderpartiet blir en vinner. Dagavisen Nordlys 2002.

 • Thunberg, Odd Arne. Kulturattraksjon på Sandtorgholmen Hotel. 2001.

 • Thunberg, Odd Arne. Differensieringsprosjekt. 2000.

 • Thunberg, Odd Arne. Evaluering av ny kjøkkenordning i Harstad kommune. 1998. ISSN 0807-2698.