Hanne-Hammer-Stien-Foto-Mari-Hildung.jpg
Foto: Mari Hildung

Flag icon Flag icon

Stien, Hanne Hammer

Universitetslektor
Kunstakademiet

Stillingsbeskrivelse:

Hanne Hammer Stien er universitetslektor ved Kunstakademiet. Hun arbeider også som frilans kurator og skribent. Stiens siste utgivelse er antologien Vit at jeg elsker deg: Om kunst og sted, gitt ut på Orkana Akademisk i januar 2015. Hun sitter i styret til Stiftelsen Kunstkritikk og Nordnorsk Kunstnersenter og er medlem av det kunstneriske rådet til LIAF (Lofoten International Art Festival). Stien er medlem av Norsk kritikerlag, Norsk kuratorforening og AICA.
Forskningsinteresser

 • Museologi med hovevekt på bilder og gjenstander
 • Fotografi og fototeori
 • Kuratoriske studier
 • Samisk kunst
 • Samtidskunst med tilknytning til Arktis 

Forskningsprosjekter

Tittel på phd-avhandling:

Fotografi i forgrunnen. Fotodokumentasjon og bildebruk i kulturhistoriske museer (2016)

Forskningsnettverk:

Worlding Northern Art

Research Network for Studies in the Curatorial (avsluttet)

Museers viten - Museumsviten (avsluttet)

Visions of the past. Images as historical sources and the history of art history (avsluttet)

CV

Utdannelse:

2017: Ph.d., kunstvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

2004: Cand.philol, kunstvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

2005: Personal- og kompetanseutvikling, Høgskolen i Tromsø

2004: Om kunst- og kulturformidling, Høgskolen i Tromsø

Arbeidserfaring:

2013-2018: Universitetslektor, Kunstakademiet i Tromsø, UiT Norges arktiske 

2016-2017: Daglig leder, Polarmuseet, UiT Norges arktiske universitet

2010-2016: Ekstern sensor, Det kunstfaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

2015: Universitetslektor, Faggruppe for kunstvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

2010-2013: Prosjektsekretær i forskningsnettverket Museers viten - Museumsviten, Tromsø Museum - Universitetsmuseet

2011-2012: Fotoredaktør for publikasjonen Museologi på norsk - universitetsmuseenes gjøren, Tromsø Museum - Universitetsmuseet

2008-2013: Stipendiat i kunstvitenskap, Tromsø Museum - Universitetsmuseet 

2005-07: Høgskolelektor, Avdeling for kunstfag, Høgskolen i Tromsø

2006-07: Fungerende intendant/formidlingsleder, Tromsø Kunstforening

2004-05: Formidlingsleder, Gjeneisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Hammerfest  

2002-05: Kollokvieleder og universitetslektor, Faggruppe for kunstvitenskap, Universitetet i Tromsø

2001-04: Formidlingleder, Art Rent, Tromsø

1997-03: Lærervikar og miljøterapaut, Elvetund skole/Baksalen skole/Reindalen skole, Hammerfest, Steinerskolen i Tromsø, Berglund behandlingshjem for barn, Tromsø

Biografiske data

Født i Hammerfest 17.05.1977.

Verv

Medlem, Liafs kunstneriske råd (2016-)

Styremedlem, Dus Frisørsalong, Hammerfest (2016-)

Styremedlem, Nordnorsk Kunstnersenter (2014-2018)

Styremedlem, Stiftelsen Kunstkritikk (2012-2018)

Styremedlem Isbjørn eiendom AS (2007-)

Nestleder i styret, Tromsø Kunstforening (2004-2006)

Andre publikasjoner

For kunstkritikk publisert i Billedkunst se: http://www.billedkunstmag.no/soek?search=hanne+hammer+stien. Personlig nettside finner du her: www.hannehammerstien.no.

 

Undervisning

Underviser på BA- og MA-programmet ved Kunstakademiet i Tromsø

2013-2017:  ansvarlig for MA-programmet ved Kunstakademiet i Tromsø sammen med Markus Degerman  (har uteksaminert til sammen 12 MA-studenter)

2005 og 2015: undervisning i KVI-1010 Epoke og stil I, KVI-1014 Visuell analyse, KVI-1015 Teori og metode og KVI-3220 Spesialemne i kunstvitenskap ved Faggruppe for kunsthistorie på Institutt for kultur og litteratur

2005-2007: Faglærer i "Om kunst- og kulturformilding" ved Høgskolen i Tromsø

Arbeider i CRIStin


 • Stien, Hanne Hammer. Fra et nordlig ståsted. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-251-3.s 9 - 21.

 • Stien, Hanne Hammer. Iceploitation - et kunstprosjekt på leting etter vennligheten i "det arktiske arkivet". ABM-media AS 2013 ISBN 978-82-997932-9-2.s 233 - 267.

 • Stien, Hanne Hammer; Sørgaard, Kristine Orestad. Kultiverte gjenstander og nærværende ting. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2888-5.s 193 - 207.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunstneren og fotojournalisten Kåre Kivijärvi - konstruksjonen av en myte. 2009 ISBN 82-92201-13-0.s 113 - 130.

 • Stien, Hanne Hammer. Spøkelser fra fortiden, ønsker for fremtiden. Nordisk Museologi 2009 (1). ISSN 1103-8152.s 76 - 89.

 • Stien, Hanne Hammer. On Adaption: MA 2017 Kunstakademiet i Tromsø. 2017 ISBN 978-82-690199-2-6.s 37 - 44.

 • Stien, Hanne Hammer. MA Degree Show 2015 Tromsø Academy of Contemporary Art and Creative Writing. 2015 ISBN 978-82-690199-0-2.

 • Stien, Hanne Hammer. Vit at jeg elsker deg: Om kunst og sted. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-251-3.s 114 - 132.

 • Stien, Hanne Hammer. HFT2013. 2013 ISBN 978-82-90515-29-9.s 38 - 41.

 • Stien, Hanne Hammer. Tegnebiennalen 2012 Tegning som ytring. 2012.

 • Stien, Hanne Hammer. Sparebanken 1 Nord-Norges kunststiftelse Utvalgte verker fra samlingen. 2011 ISBN 978-82-91834-47-4.s 58 - 59.

 • Stien, Hanne Hammer. KORO 2010 Kunst i offentlige rom. 2011 ISBN 978-82-93033-06-6.s 104 - 105.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning i Magnus Svensson: Kan man prata om en konstscen på Nordkalotten?. 2010.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning i Charlotte Nilsen: Kan man prata om en konstscen på Nordkalotten?. 2010.

 • Stien, Hanne Hammer. Tromsø Songline. Offentlig kunst og byutvikling 2017-02-16 - 2017-02-17 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Levende is/Living ice. Levende is/Living ice 2017-01-22 - 2017-12-31 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. On adaptation: MA graduation show 2017. On adaptation: MA graduation show 2017 2017-06-09 - 2017-06-25 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Ønsker å dele polarhistorien med flere. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Bilder tar større plass i museum. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografi i forgrunnen: Fotodokumentasjon og bildebruk i kulturhistoriske museer. 2017 ISBN 978-82-8244-182-7.

 • Stien, Hanne Hammer; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Exhibiting Arctic Climate Change. World Symposium Climate Change Communication 2017-02-22 - 2017-02-24 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Arctic Film Focus: Beyond Horizons 2017-03-18 - 2017-03-18 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Slik er livet under isen i Polhavet. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Stol på humaniora!. Peter F. Hjort-seminaret 2017: Humaniora i endring 2017-03-15 - 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Hanne har blitt doktor. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Levende is/Living ice. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Byens best besøkte museum. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Overcoming the Devide between Art and Cultural History: A turn towards Photographs and Art within Cultural History Musuems. Curatorial Challenges 2016-05-26 - 2016-05-27 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Fra fakta til følelser på museum. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Du mah heures pah maj. Multimedial performance med Gerogia Munnik 2016-10-27 - 2016-10-30 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Filmprogram med Knut Åsdam. Filmprogram 2016-10-27 - 2016-10-30 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Arctic urbanism. Panel dicussion 2016-10-29 - 2016-10-29 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Tidsperspektiver i museumsfotografier 1960-2005. NAM 2016 Det norske arkeologimøtet 2016-11-03 - 2016-11-05 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Stol på kunsthistoriefaget. Framtidens kunsthistoriker? 2016-09-09 - 2016-09-09 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Visual Art in Northern Norway. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 273 - 275.

 • Stien, Hanne Hammer. Polarlandsbreve og andre av Matti Aikio. Polar bokkafe 2016-10-13 - 2017-10-13 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Disse studentene har åpnet utstilling. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. - Det er dramatisk. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Om tørre ting. Kunst Pluss 2016 (3). ISSN 1891-5515.s 27 - 29.

 • Stien, Hanne Hammer. Vit at jeg elsker deg: Om kunst og sted. Bokpresentasjon i forbindelse med Kulturnatta 2016 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Om tørre ting. Åpningstale og samtale med kunstneren Sebastian Makkonnen Kjølaas 2016-09-24 - 2016-09-24 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Fra fakta til følelser på museum. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografiet inntar museene. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. A K Dolven jeg fant jeg fant Kunsten i stormen. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Fluehjerne skal pynte nytt milliardbygg på UiT. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Politimannen Karl mener han kan bedre enn profesjonelle kunstnere: - Kæm faen forstår nokka sånt blant vanlige folk?. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Tilbaketrekning på flere fronter. Billedkunst 2016 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Får 400000 kroner til flytting av Sitter-bildet. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Usikker fremtid. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram og muntlig presentasjon 2015-07-11 - 2015-07-11 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram 2015-01-15 - 2015-02-08 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Naturen som politikk, politikk som poesi. (data) 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunstfilmer om retten til land og vann engasjerte sjøsamene. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunsten å bo i nord. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Stillferdig framtids-fasit. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram og muntlig presentasjon 2015-01-14 - 2015-01-14 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Masterstudentenees avgangsutstilling. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning til seminaret "Grenser og forbindelser i nordlige urfolks samtidskunst". Grenser og forbindelser i nordlige urfolks samtidskunst 2015-07-10 - 2015-07-10 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. En tilbaketrekning fra verden. Fjærn og nær: Et miniseminar om kritikk 2015-12-15 - 2015-12-15 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Hvem kan ytre seg om kunst?. Hvem kan ytre seg om kunst? 2015-04-30 - 2015-04-30 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram og muntlig presentasjon 2015-04-11 - 2015-04-11 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Anmeldelse av: Elizabeth Edwards & Sigrid Lien (red.). Uncertain Images. Museums and the Work of Photographs. Nordisk Museologi 2015 (1). ISSN 1103-8152.s 148 - 152.

 • Stien, Hanne Hammer. Skal utsmykke MH2. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Obsession and Duty. Videokunstprogram 2015-06-12 - 2015-07-27 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Jeg elsker deg, Finnmark. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Lanserte bok om kunstfestivalen i 2013. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Vet ikke hva som skjer med finduskunsten. 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Første presentasjon. 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunsthistorisk aktualitet?. Billedkunst 2014 (2). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Åpningstale Yngve Henriksens utstilling "Nord". "Nord", en utstilling av Yngve Henriksen 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Samtidskunst og kollektive identiteter. Aust-Agder fylkeskommunes kulturkonferanse 2014/Kunst og kollektiv identitet 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Kjøtt på Kurant. 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Eksistensens betydning. Billedkunst 2014 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. I found, I found. (data) 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Jeg fant, jeg fant. (data) 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Kommet for å bli. Se Kunst Magasin 2014 (2). ISSN 1893-9791.

 • Stien, Hanne Hammer. Maleriets rom. Billedkunst 2014 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Begrep og verktøy. Billedkunst 2014 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Anmeldelse av: Anne Eriksen, Mia Göran og Ragnhild Evang Reinton (red.): Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Heimen 2014; Volum 51 (3). ISSN 0017-9841.s 279 - 282.

 • Stien, Hanne Hammer. En tid for alt/Juohke ássi áigásis. 2013.s 10 - 17.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunststudentene i Tromsø flytter inn i Macks gamle lokaler: Bygger i bryggeri. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Samisk kunstmuseum på bar bakke. Se Kunst Magasin 2013 (4). ISSN 1893-9791.s 4 - 5.

 • Stien, Hanne Hammer. Gjenkjennelig og urovekkende. Se Kunst Magasin 2013 (3). ISSN 1893-9791.s 10 - 11.

 • Stien, Hanne Hammer. Uformidlede historier. Billedkunst 2013 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Vit at jeg elsker deg. 2013 ISBN 978-82-90515-29-9.s 18 - 25.

 • Stien, Hanne Hammer. HFT 2013 - Nasjonal kunstfestival. Kunstfestival 2013-05-23 - 2013-05-26 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Det uforståeliges betydning. Billedkunst 2013 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. John Savio: Fra Sápmi til Montmartre, og tilbake. Re-åpning av Saviomuseets Savioutstilling 2013-12-12 - 2013-12-12 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Åpent rom bak barrikadene. Billedkunst 2013 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Signerer med kunstfestival. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Tankevekkende kunstfest. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Brytningstid på 70 grader nord. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Det historiske og nåtidige Hammerfest. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. SARP og kunsthistoriens utfordringer. Billedkunst 2013 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Sterke rystelser. Billedkunst 2013 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Et sprang inn i fremtiden. Billedkunst 2012 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Hard maske, beseiret hav – fremstillinger av maskulinitet i Kåre Kivijärvis trålerbilder fra 1960-tallet. Fiskerihistoriekonferanse 2012-09-19 - 2012-09-21 2012.

 • Stien, Hanne Hammer. Et friminutt fra den menneskelige tilstand. Billedkunst 2012 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Vilje til å lytte. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2012 (4). ISSN 1891-697X.

 • Stien, Hanne Hammer. Strålene nedenfra. Billedkunst 2012 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Oppløsningstilstand. Billedkunst 2012 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografi og materialitet. Ph.d-kurset Materiality and Historicity 2012-01-25 - 2012-01-27 2012.

 • Stien, Hanne Hammer. Summen av det vi har. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2012 (1). ISSN 1891-697X.s 4 - 5.

 • Stien, Hanne Hammer. Ingen spill av melk. Billedkunst 2012 (2). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Sanselig minimalisme. Billedkunst 2012 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Sissel Fredriksen. 2012.

 • Stien, Hanne Hammer. Isolasjon og stillstand - formale grep i Kåre Kivijäervis verk. Kåre Kivijärvi - verk og virkning 2011-03-23 - 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Reflections on desire, writing and museum photography. Møte i forskningsnettverket Visions of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History/ When is history? Re-enactment, Anachronisms, and the (Embodied) Afterlife of Aesthetic Practices (!) 2011-10-12 - 2011-10-14 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Isolasjon og stillstand - formale grep i Kåre Kivijärvis arbeider. Kåre Kivijärvi - verk og virkning 2011-03-23 - 2011-03-23 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Når blikket utenfra møter stedet, og stedet møter blikket utenfra. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2011 (4). ISSN 1891-697X.s 6 - 7.

 • Stien, Hanne Hammer. Et hav av materialer. Billedkunst 2011 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Festival for en ny tid. Billedkunst 2011 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Det handler om å se. Billedkunst 2011 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Charis Gullickson i Kuratoren. Billedkunst 2011 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Lyssabler til begjær. Billedkunst 2011 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunstner, kven og outsider. 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Mellom blomstrar og born. 2011 ISBN 978-82-93033-06-6.s 104 - 105.

 • Stien, Hanne Hammer. Jenny-Marie Johnsen. 2011 ISBN 978-82-91834-47-4.s 100 - 101.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi. 2011 ISBN 978-82-91834-47-4.s 58 - 59.

 • Stien, Hanne Hammer. Anmeldelse av : Bjørnar Olsen: In defense of things. Archaeology and the ontology of objects. Nordisk Museologi 2011 (1). ISSN 1103-8152.s 147 - 151.

 • Stien, Hanne Hammer. "Iceploitation" Ein Norwegisches Archivprojekt such nach dem Freundlichen und Nahbaren der arktischen Kultur. Springerin 2011 (4). ISSN 1029-1830.s 50 - 53.

 • Stien, Hanne Hammer. Vår tankes ubevegelighet ovenfor tingene -fenomenologisk inspirert tenkning i dag. Phd-seminar, ISL-instituttet, HSL-fakultetet UiTø 2011-01-14 - 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Til å ta på, og føle. Billedkunst 2011 (1). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. Forskning som estetikk. Billedkunst 2011 (1). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. Fastfrosset og bevegelig. Billedkunst 2011 (2). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Moderator: Dialog om samisk kunst. Dialog om samisk kunst, paneldiskusjon, Samisk uke 2011 2011-02-01 - 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografi som makt og kritikk. Ottar 2010; Volum 4 (282). ISSN 0030-6703.s 3 - 8.

 • Stien, Hanne Hammer. Er alt arkitektur?. Billedkunst 2010 (4). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Blikk på kjønn - fotografi som dokument og medium i kulturhistoriske museer. Møte i nettverk for kvinnehistorie 2010-01-28 - 2010.

 • Stien, Hanne Hammer. Balansekunst. Billedkunst 2010 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Blogg på forskning.no: Forskningsformilding - hva er det?. Blogg 2010-05-06 - 2010.

 • Stien, Hanne Hammer. I morgen vil jeg få en déjá vu. Billedkunst 2010 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Fornuft og følelse. Billedkunst 2010 (2). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. Våren er ikke grønn. Billedkunst 2010 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning. Ottar 2010; Volum 4 (282). ISSN 0030-6703.s 2 - .

 • Stien, Hanne Hammer. I løse luften. Billedkunst 2010 (2). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. Sammenhengende forskjell. Billedkunst 2010 (4). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer; Brantenberg, Odd t. John Savio - BOAZU. Sommerutstilling 2009-06-28 - 2009-09-20 2009.

 • Stien, Hanne Hammer; Hellden, Ingrid. Lihkadaeme/Bevegelse. Utstilling i forbindelse med Samisk uke 2009 2009-02-02 - 2009-02-08 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Samisk kunstfestival tøyer kunstbegrepet. Billedkunst 2009 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Museum uten vegger. Billedkunst 2009 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. I øyeblikket - intervju med Aslaug Juliussen. Billedkunst 2009 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Urovekkende dragsug. Billedkunst 2009 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Farlig bevegelse?. Billedkunst 2009 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografiske undersøkelser. Billedkunst 2009 (4). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Så fjernt det nære. Billedkunst 2009 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Havet, stedet og europeiske forbindelser. Billedkunst 2009 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. John Savio - Fra Sápmi til Montmartre, og tilbake. Blogg på www.forskning.no 2009-05-23 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Photographs as performative sources in the cultural history museum - A discussion of the use of photographic images in the exhibition The Russian Current. Phd-kurs "The Aesthetics of Nature and Heritage in Museums" 2009-10-12 - 2009-10-13 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. The Subpage of the Archive - Potentials in the Archive. Phd-kurs "Diskurs og arkiv" 2009-01-26 - 2009-01-28 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Photographs as performative sources in the cultural history museum - A discussion of the use of photographic images in the exhibition The Russian Current. Nettverksmøte Visions of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History 2009-09-04 - 2009-09-07 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Photographic Performances – Gendering cultural history in the museum. 7th European Feminist Reserch Conferance - Genderes Cultures at the Crossroad of Imagination, Knowledge and Politics 2009-06-04 - 2009-06-07 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Det fotografiske arkiv - potensial i museene. Foredrag på Museologisk forskningsseminar 2009-02-26 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. KAISA KARIKOSKI HEGG OG ARVID SVEEN – ENDRINGER/ERINDRINGER. Åpningstale i forbindelse med utstillingen Endringer/erindringer av Arvid Sveen og Kaisa Karikoski Hegg 2009-10-08 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Petronella Oortmanns dukkehjem. Blogg på www.forskning.no 2009-09-29 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Det var i den tid da jeg gikk omkring og gråt i Roma. Blogg på www.forskning.no 2009-03-23 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Brudd og helhet - rikdommen i Kåre Kivijärvis fotografiske materiale. Foredrag i forbindelse med utstilling av Kåre Kivijärvis fotografier 2009-03-17 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvis fotografier - dokumenter fra samtiden, bilder utenfor tiden. Foredrag i forbindelse med utstillingen "Min verden er en annen" under Mørketidsfestivalen 2009 2009-11-13 - 2009-11-14 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - mellom kulturhistorisk- og kunstnerisk fotografi. I forbindelse med utstilling av Kåre Kivijärvis fotografier 2008-08-05 - 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Performing gender - A Study of Photographic Museum Projects. Phd-kurs “Postcolonial feminist theories and analytical approaches” 2008-09-30 - 2008-10-02 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Lukten av harskt fett og følelsen av sorg. Billedkunst 2008 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunnskapsproduksjon i museer knyttet til kjønn, fotografi og fotografiske praksiser – en analyse av tre fotografiske museumsprosjekter. Kjønnforsning NÅ 2008 2008-11-10 - 2008-11-11 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Performing Gender - Photography, Museums and Gender. Nettverksmøte Vision of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History 2008-09-11 - 2008-09-14 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Innlegg til tittelen En stol - mange historier. Museologisk salong i Cafe Cora 2008-04-24 - 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - Fotojournalist og kunstner med mytisk fortegn. Senioruniversitetet i Tromsø 2008-02-13 - 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - Fotojournalist og kunstner med mytisk fortegn. Nordic Light International Festival of Photography 2007-08-24 - 2007-09-01 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Design over alt. Utstillings og formidlingsprosjekt knyttet til Den kulturelle skolesekken 2007-08-15 - 2008-05-30 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Forunderlig videokunst. Utstillings og formildingsprosjekt tilknyttet Den kulturelle skolesekken 2007-08-15 - 2008-05-30 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - Fotojournalist og kunstner med mytisk fortegn. Avsluttende seminar for forskningsprosjektet "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid" 2007-11-22 - 2007-11-23 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Forbindelser tilbake til min oldemor. Innledning i katalogen til utstillingen Forbindelser 2007-05-06 - 2007-05-30 2007.

 • Stien, Hanne Hammer; Stenvold, heidi. Finnmark 1905-2005 - et stykke norgeshistorie. Veiledningshefte for lærere og formidlere 2005-01-01 - 2005.

 • Reinhardt, Claudia; Stien, Hanne Hammer. Killing me softly/Todesarten. Kunstutstilling 2005-01-05 - 2005-01-12 2005.

 • Stien, Hanne Hammer; Stenvold, heidi. Finnmark 1905-2005 - et stykke norgeshistorie. Vandreutstilling 2005-01-01 - 2005-12-30 2005.

 • Stien, Hanne Hammer; Stenvold, heidi; Torgersrud, Morten. Kirkenes Rovaniemi Murmansk. Utstilling og formidlingsprosjekt gjennom Den kulturelle skolesekken 2005-04-05 - 2005-04-30 2005.

 • Stien, Hanne Hammer. "How far can I withdraw?". Artikkel i katalogen til utstillingen Human, fucking human Liaf 04 2004-06-01 - 2004-08-30 2004.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografier av Kåre Kivijärvi - formale grep, underliggjøring og en sivilisasjonskritisk holdning. 2004.

 • Stien, Hanne Hammer. Det mytiske aspektet ved resepsjonen av Kåre Kivijärvis verk. Gender Perspectives in Nordic Art History 2003-11-30 - 2003-11-30 2003.

 • Skip to main content