Flag icon Flag icon

Mohammad Hoori

Studiekonsulent (russisk, tysk og norsk som andrespråk)
Fakultetsadministrasjon