Flag icon Flag icon

Henriksen, Tommy Melå

Universitetslektor II
Institutt for klinisk medisin
Arbeider i CRIStin


  • Konradsen, Steinar; Mathisen, Tommy; Haro, Sergio. S. Konradsen og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (5). ISSN 0029-2001.s 381 - 381.s doi: 10.4045/tidsskr.16.0160.

  • Medlem i forskergruppe