Elisabeth.JPG

Flag icon Flag icon

Utheim, Elisabeth

personal- og organisasjonssjef
Seksjon for personal og organisasjon

Stillingsbeskrivelse:

Lederansvar for personal- og organisasjonsområdet ved UiT. Arbeider med utviklingsprosesser innfor organisasjon, ledelse, team og individ.