FOTO.jpg

Flag icon Flag icon

Adriana Maria Sanabria-Moreno

Fellow
Institutt for medisinsk biologi

Stillingsbeskrivelse:

Clinical metagenomics or prosthetic joint tissue samples.
Forskningsinteresser

Mikrobiologi, Klinisk diagnostikk, Metagenomikk, Neste-generasjons sekvensering , Bioinformatikk, Molekylær biologi.

Arbeider i CRIStin


  • Sanabria-Moreno, Adriana Maria; Røkeberg, Merethe E.O.; Johannessen, Mona; Sollid, Johanna U Ericson; Simonsen, Gunnar Skov; Hanssen, Anne Merethe. Culturing periprosthetic tissue in BacT/Alert® Virtuo blood culture system leads to improved and faster detection of prosthetic joint infections. BMC Infectious Diseases 2019; Volum 19 (1). ISSN 1471-2334.s doi: 10.1186/s12879-019-4206-x.