FOTO.jpg

Flag icon Flag icon

Adriana Maria Sanabria-Moreno

Fellow
Institutt for medisinsk biologi

Stillingsbeskrivelse:

Clinical metagenomics or prosthetic joint tissue samples.
Forskningsinteresser

Mikrobiologi, Klinisk diagnostikk, Metagenomikk, Neste-generasjons sekvensering , Bioinformatikk, Molekylær biologi.