Flag icon Flag icon

Hilde Strand

Rådgiver
Seksjon for rekruttering

Stillingsbeskrivelse:

Jeg arbeider ved Rekrutteringstjenesten ved UiT. Det er en service- og tjenesteleverandør som skal ivareta oppgaveløsning og rådgivning i alle typer nytilsettinger ved UiT, både utlyste stillinger og direktetilsettinger. Ansvarsområdet strekker seg fra behovet for en nytilsetting oppstår til arbeidskontrakt er signert.

Arbeidsfelt:

·        Rådgivning og saksbehandling i rekrutterings– og tilsettingsfasen.

 Jeg har erfaring fra veiledning på personalområdet, IA-arbeid, og lederstøtte.