Flag icon Flag icon

Martin Harbitz

Ph.d. / Nasjonalt senter for distriktsmedisin.
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Stillingsbeskrivelse:

Doktorgrad i distriktsmedisin
Arbeider i CRIStin


  • Harbitz, Martin. Rural general practice patients’ coping with hazards and harm: an interview study. BMJ Open 2019. ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2019-031343.

  • Harbitz, Martin Bruusgaard; Brandstorp, Helen; Gaski, Margrete. Rural general practice patients’ coping with hazards and harm: an interview study. BMJ Open 2019; Volum 9 (10). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2019-031343.

  • Harbitz, Martin. Fastleger i nordsjøturnus. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 138 (14). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.18.0327.

  • Medlem i forskergruppe