Kristine Andreassen

Flag icon Flag icon

Kristine Andreassen

Samfunnsmedisin, sosialmedisin
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Stillingsbeskrivelse:

Stipendiat i fulltid, ansatt på avkortet PhD-løp etter Forskerlinjen i Medisin. Undervisningsplikt.
Forskningsinteresser

Internasjonalt utviklingsarbeid, global helse, Haiti, ungdomsarbeid, sosialmedisin, forebyggende medisin, traumer, resiliens, hverdagsliv, ungdomsnavigasjon, kritisk etnografi, deltakende aksjonsforskning, multimodal antropologi,  visuelle metoder

Arbeider i CRIStin


  • Andreassen, Kristine. Can hope and pride stem the tide of social disatvantage? Listening to the voices of youths from Haiti's ghettoes. Norwegian Global Health Conference 2018 2018-04-10 - 2018-04-11 2018.

  • Andreassen, Kristine. Searching lives outside poverty: social navigation among youths from the shanty towns of Haiti. Exploring Global Health in the Arctic 2018-01-22 - 2018-01-23 2018.

  • Andreassen, Kristine; Clemanceau, Luckner. Where biomedicine becomes alternative medicine: developing health care services amongst strong traditional belief systems in a rural commune in Haiti. 15th World Rural health Conference. Healing the Heart of Health Care: leaving noone behind! 2018-04-26 - 2018-04-29 2018.

  • Andreassen, Kristine; Stensrud, Gina Helene. Where biomedicine becomes alternative medicine: developing health care services amongst strong traditional belief systems in a rural commune in Haiti. 15th World Rural health Conference. Healing the Heart of Health Care: leaving noone behind! 2018-04-26 - 2018-04-29 2018.

  • Andreassen, Kristine. Working with Youths in midst of Violent Structures. HEL-3011: Peace, Health and Medical Work, Lecture 2018-10-03 - 2018-10-03 2018.

  • Medlem i forskergruppe