Kristine Andreassen

Flag icon Flag icon

Kristine Andreassen

Samfunnsmedisin, sosialmedisin
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Stillingsbeskrivelse:

Stipendiat i fulltid, ansatt på avkortet PhD-løp etter Forskerlinjen i Medisin. Undervisningsplikt.




Forskningsinteresser

Internasjonalt utviklingsarbeid, global helse, Haiti, ungdomsarbeid, sosialmedisin, forebyggende medisin, traumer, resiliens, hverdagsliv, ungdomsnavigasjon, kritisk etnografi, deltakende aksjonsforskning, multimodal antropologi,  visuelle metoder

Medlem i forskergruppe