P1013986.JPG

Flag icon Flag icon

Dundas, Karen Oda Hjorth

Stipendiat
Institutt for kjemi
Undervisning

Seminarleder KJE-1005 Fysikalsk kjemi

Arbeider i CRIStin


  • Hopmann, Kathrin Helen; Dundas, Karen Oda Hjorth. Trodde Du Utstilling av kvinner ved UiT. Trodde Du? / Did you think? (prosjekt) 2018-09-29 - 2018-10-13 2018.

  • Dundas, Karen Oda Hjorth. Molecular vibrations with Polarizable Embedding. NKS årsmøte 2018-10-16 - 2018-10-18 2018.

  • Dundas, Karen Oda Hjorth. Polarizable Embedding simply explained. Hylleraas seminar 2018-04-13 - 2018.

  • Hopmann, Kathrin Helen; Dundas, Karen Oda Hjorth. Trodde Du / Did you think 20 pages about the exhibition Trodde Du and gender balance in academia. (fulltekst) (omtale) (prosjekt) 2018.

  • Dundas, Karen Oda Hjorth; Hopmann, Kathrin Helen; Olsson, Maria. Trodde Du? (I Nordnorsk debatt). Bladet Nordlys 2018.s doi: http://nordnorskdebatt.no/article/trodde-du.

  • Dundas, Karen Oda Hjorth. Polarizable embedding and response theory. European Summer School in Quantum Chemistry 2017-09-10 - 2017-09-23 2017.

  • Dundas, Karen Oda Hjorth. Molecular properties in polarizable embedding. Hylleraas seminar 2017-10-27 - 2017.

  • Dundas, Karen Oda Hjorth; Høyvik, Ida-Marie; Koch, Henrik. Density-Based Formulation of Multi-Level Hartree-Fock Theory. 2016.