moi.jpg

Flag icon Flag icon

Jakobsen, Renathe Eline

Stipendiat, organisasjon og ledelse
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad

Stillingsbeskrivelse:

Jobber som stipendiat innen organisasjon og ledelse. Forskningsfelt er styring og ledelse av prosjekter i kommunal sektor
Forskningsinteresser

Har interesse for forskning innen organisering, strategi, styring og ledelse i kommunal sektor.  

Publikasjoner:

Skrev masteroppgave hos norsk senter for bygdeforskning, om tilfredshet med lokaldemokrati og tjenestetilbud

http://www.bygdeforskning.no/nyheter/ny-rapport-smaatt-er-godt-den-store-har-det-flott-og-mellomstort-kommer-til-kort

Har også interesse for forebyggende helsearbeid, og har et publisert bidrag i Dagens Medisin om lokale skadedata som lokomotiv i det forebyggende helsearbeidet for forebygging av skader og ulykker

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/03/09/lokale-data-forebygger-lidelser/

Undervisning

Underviser i BED2129 "Å lede medarbeidere"

Medlem i forskergruppe
Vedlegg:
CV (pdf)