Velkommen til Handelshøgskolen ved UiT

moi.jpg

Flag icon Flag icon

Jakobsen, Renathe Eline

Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad

Stillingsbeskrivelse:

Jobber som stipendiat innen organisasjon og ledelse. Forskningsfelt er styring og ledelse av prosjekter i kommunal sektor
Forskningsinteresser

Har interesse for forskning innen organisering, styring og ledelse i kommunal sektor.

Skrev masteroppgave hos norsk senter for bygdeforskning, om tilfredshet med lokaldemokrati og tjenestetilbud

http://www.bygdeforskning.no/nyheter/ny-rapport-smaatt-er-godt-den-store-har-det-flott-og-mellomstort-kommer-til-kort

Undervisning

Underviser i BED2129 "Å lede medarbeidere"

Vedlegg:
CV (pdf)
Skip to main content