Erlend K Jørgensen ISAS
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Jørgensen, Erlend Kirkeng

Stipendiat i arkeologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Stillingsbeskrivelse:

Arbeider med prosjektet:

Human ecology of Stone Age Northern Norway: Developing middle-range linkages between climate forcing, demographic and technological responses


 
Forskningsinteresser

Paleodemografisk modellering

Statistisk metodeutvikling for arkeologisk bruk

Miljøarkeologi

Vitenskapsfilosofi

Formasjonsprosesser og paleopedologi

Arbeider i CRIStin


 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Jørgensen, Erlend Kirkeng; Sjøgren, Per Johan E; Vollan, Kenneth Webb Berg; Jordan, Peter. Investigating long-term human ecodynamics in the European Arctic: Towards an integrated multi-scalar analysis of early and mid Holocene cultural, environmental and palaeodemographic sequences in Finnmark County, Northern Norway.. Quaternary International 2019. ISSN 1040-6182.s doi: 10.1016/j.quaint.2019.02.032.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. The palaeodemographic and environmental dynamics of prehistoric Arctic Norway: An overview of human-climate covariation. Quaternary International 2018. ISSN 1040-6182.s doi: 10.1016/j.quaint.2018.05.014.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. Om vegetasjonsforstyrrelser: Konsekvenser for bevaringen av arkeologisk kontekstinformasjon i norske jordsmonn. Viking 2017; Volum LXXX. ISSN 0332-608X.s 157 - 180.s doi: 10.5617/viking.5477.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. Typifying scientific output: a bibliometric analysis of archaeological publishing across the science/humanities spectrum (2009–2013). Danish Journal of Archaeology 2016. ISSN 2166-2282.s doi: 10.1080/21662282.2016.1190508.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. Å imøtegå feil og misbruk – forebyggende formidling som et forskningsetisk ansvar. Primitive tider 2016; Volum 18. ISSN 1501-0430.s 75 - 89.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. Fetisjering i arkeologiske forklaringer.. Primitive tider 2014; Volum 16. ISSN 1501-0430.s 35 - 50.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng; Pesonen, Petro; Tallavaara, Miikka. Hunter-gatherer population dynamics in Northern Europe are driven by environmental changes. Populating Coastal Landscapes 2018-09-25 - 2018-09-27 2018.

 • Riede, Felix; Jørgensen, Erlend Kirkeng. The climatic and societal impacts of distant volcanism on late Stone Age foragers in Arctic Norway at around 3600 BP. Cities on Volcanoes 10 2018-09-02 - 2018-09-07 2018.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. The Paleodemographic and Environmental Dynamics of Prehistoric Arctic Norway: A Review of Human Eco-Climatic Covariation. The Arctic Science Summit Week 2017. Session S15A: Long-Term Perspectives on Arctic Change: Implications for Archaeology, Palaeoenvironments and Cultural Heritage 2017-04-01 - 2017-04-07 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Vollan, Kenneth Webb; Jørgensen, Erlend Kirkeng; Jordan, Peter. Prehistoric Demographic fluctuation in Arctic Norway: correlations to climate change and cultural processes. 2017 ESSAS Open Science Meeting (Ecosystem Studies of the Subarctic and Arctic Seas) 2017-06-11 - 2017-06-15 2017.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. The black box of climate forcing: Uneducated guesses in search of testable relations. Comparative Studies in Stone Age Demography (COMSSA) 2016-11-23 - 2016-11-24 2016.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. Epistemological Hazard Management: Interdisciplinary Collaboration Across the “Two Cultures” of Archaeology. The XII Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology SMIA XII: "Benchmarking Interdisciplinarity in Archaeological Science" 2016-12-13 - 2016-12-14 2016.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. Om rekrutteringen til faget. Sosiolognytt 2013; Volum 38 (1).s 22 - 23.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. Ved vitenskapens grense. Socius 2013 (1). ISSN 0809-5574.s 84 - 86.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. Åtte forslag til en vitenskapelig sosiologi: Min avskjed med sosiologien. Socius 2013 (2). ISSN 0809-5574.s 82 - 86.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. Om sosiologien i arkeologien – En vitenskapssosiologisk beskrivelse.. Socius 2012 (3). ISSN 0809-5574.s 85 - 89.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. Hvor er vitenskapssosiologien?. Socius 2012 (2). ISSN 0809-5574.s 80 - 83.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. En sosiobiologisk apologetikk, del 2 - Sosiobiologiens anvendelsesområder innen humanvitenskapene.. Socius 2012 (1). ISSN 0809-5574.s 81 - 86.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. En sosiobiologisk apologetikk, del 1.. Socius 2011 (3). ISSN 0809-5574.s 71 - 78.

 • Jørgensen, Erlend Kirkeng. Trenger vi både sosiologi og sosialantropologi? En vitenskapsteoretisk undersøkelse.. Socius 2011 (2). ISSN 0809-5574.s 37 - 41.

 • Medlem i forskergruppe