Markus Skytterholm Egan
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Magnus Skytterholm Egan

Stipendiat
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Forskningsinteresser

Egan's forskning fokuserer på politisk filosofi og liberalisme. Mer spesifikt er han interessert i annerkjennelsesteori og hvordan det kan bli anvendt globale rettferdighetsspørsmål som migrasjon.

Biografiske data

Magnus Skytterholm Egan har en Bachelorgrad i Combined Honours in Arts fra Durham University. Der spesialiserte han seg i filosofi og statsvitenskap. I 2010 leverte han sin Masteroppgave med tittelen "Dementia, the self and Dasein" til Universitetet i Oslo. Egan er for øyeblikket et medlem av forskningsgruppen  "Pluralism, Democracy, and Justice" ved UiT. Hans PhD fokuserer på spørsmål knyttet til annerkjennelse, global rettferdighetsteori og migrasjon.

Arbeider i CRIStin


  • Egan, Magnus Skytterholm. Towards fairer borders: Alleviating global inequality of opportunity. Etikk i praksis 2018 (2). ISSN 1890-3991.s 11 - 26.s doi: https://doi.org/10.5324/eip.v12i2.2421.

  • Egan, Magnus Skytterholm. How meritocratic is merit-based immigration?. Globalizing Minority Rights Workshop 2018-03-05 - 2018-03-07 2018.

  • Egan, Magnus Skytterholm. Realizing Global Equality of Opportunity Through Economic Migration. Flight and Migration: Intercultural Philosophical Perspectives 2017-01-11 - 2017-01-13 2017.

  • Egan, Magnus Skytterholm. Global inequality of opportunity and fair economic migration. Pluralism, Democracy and Justice Research Group Workshop 2017-03-13 - 2017-03-15 2017.

  • Egan, Magnus Skytterholm. Towards fairer borders: Compensating for global inequality of opportunity. Democracy in Context: Contemporary Themes in Ethics and Political Philosophy 2017-06-10 - 2017-06-11 2017.

  • Egan, Magnus Skytterholm. The mobile undeserving: Recognition and the economic contribution of migrants. Novel Perspectives in Integration 2017-09-21 - 2017-09-22 2017.

  • Medlem i forskergruppe