Forskningsinteresser

Urbant landbruk, grønne byer, flerfunksjonelle byrom, more than human tilnærminger, mobilitet, integrering 

Arbeider i CRIStin


  • Granberg, Maiken Skjørestad. Byvekster: Urban kultivering og bærekraftige hverdager. Byutviklings lunsjsamtaler om byen 2017-05-09 - 2017-05-09 2017.

  • Granberg, Maiken Skjørestad. Urban cultivation and the liveable city. AESOP - SPACES OF DIALOG FOR PLACES OF DIGNITY 2017-07-11 - 2017-07-14 2017.