Line Merete Skaalvik 2016 078.jpg

Flag icon Flag icon

Skarvik, Line Merete

Fellestjeneste for opptak
Seksjon for studieadministrasjon

Stillingsbeskrivelse:

Rådgiver i fellestjenesten for opptak. Arbeidsområder:

- internasjonalt opptak

- masteropptak

- opptak til fellesgrader
Arbeider i CRIStin


  • Skarvik, Line Merete. Pitesamiske stedsnavn i Salten. 2015 ISBN 9788279430490.s 53 - 63.

  • Andersen, Britt; Skarvik, Line Merete. Lesninger av Johan Turis bok "Muittalus samid birra". 2010.