Line Merete Skaalvik 2016 078.jpg

Flag icon Flag icon

Skarvik, Line Merete

Rådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Stillingsbeskrivelse:
  • Rekruttering, opptak, oppfølging av innreisende utenlandske studenter
  • Informasjon til, og veiledning av fakultetets studenter som planlegger utenlandsopphold i siste del av masterstudiet i rettsvitenskap
  • Kvalitetssikring av fakultetets utenlandske utvekslingsavtaler
  • Bidra til å utvikle avtaleporteføljen i tråd med strategiske målsettinger
  • Administrativt ansvarlig for det engelskspråklige masterprogrammet; Master of Laws in Law of the Sea
  • Kontakt med partnerinstitusjoner, studenter, faglige ansatte, samt den sentrale studieadministrasjon i internasjonaliseringsspørsmål
  • Generell saksbehandling/utredning knyttet til øvrige internasjonaliseringsspørsmålArbeider i CRIStin


  • Skarvik, Line Merete. Pitesamiske stedsnavn i Salten. 2015 ISBN 9788279430490.s 53 - 63.

  • Andersen, Britt; Skarvik, Line Merete. Lesninger av Johan Turis bok "Muittalus samid birra". 2010.