Flag icon Flag icon

Pettersen, Petter

Førstelektor
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
Arbeider i CRIStin


 • Ravna, Per; Pettersen, Petter. Elevsentrert matematikkundervisning med fokus på egenvurdering Norsk del av Nordlab-prosjektet. (omtale) 2005.s 200 - .

 • Dovland, Olav Kristian; Pettersen, Petter. Reelle tall i arbeid. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245032062.

 • Dovland, Olav; Pettersen, Petter. Matematikk for økonomistudenter, 3. utg.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026566.

 • Dovland, Olav Kristian Gunnarson; Pettersen, Petter. Matematikk for økonomistudenter, 2. utgave. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1802-8.

 • Nygaard, Olav Kristian; Pettersen, Petter. Matematikk for økonomistudenter. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1680-2.

 • Hundeland, Per Sigurd; Nygaard, Olav Kristian; Nygaard, Olav Kristian; Pettersen, Petter. Matematikk for økonomi og samfunnsfag - aktuelle eksamensoppgaver med løsninger. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2001 ISBN 8276343457.

 • Nygaard, Olav; Nygaard, Olav; Pettersen, Petter. Fatte matte : for deg som vil tette huller i elementære matematikkunnskaper. (omtale) Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2000 ISBN 8276343155.

 • Nygaard, Olav; Nygaard, Olav; Hundeland, Per Sigurd; Pettersen, Petter. AHA Matematikk og matematikkdidaktikk. (omtale) Cappelen Damm Høyskoleforlaget 1999 ISBN 8276342639.

 • Nygaard, Olav; Nygaard, Olav; Pettersen, Petter; Hundeland, Per Sigurd. AHA Matematikk og Matematikkdidaktikk Fasit til 2. utgave. 1999 ISBN 82-7634-265-5.

 • Nygaard, Olav; Nygaard, Olav; Hundeland, Per Sigurd; Pettersen, Petter. AHA Matematikk og matematikkdidaktikk. (omtale) 1998 ISBN 8276341438.

 • Pettersen, Petter. Donald Duck & matematikk. 2002 (9) ISBN 8273143821.

 • Pettersen, Petter. Mangfold i matematikken. Landslaget for matematikk i skolen, sommerkurs 2001-08-07 - 2001-08-11 2001.

 • Grønås, Pål; Pettersen, Petter. Observasjoner av matematikkudervisning på småskoletrinnet. 2000 (3) ISBN 8273142930.