ISK, Ragni Vik Johnsen[3].jpg
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Johnsen, Ragni Vik

Stipendiat nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser

Sosiolingvistikk, flerspråklighet, ungdomsspråk, språk i familien, språk og identitet, språkideologi.

Arbeider i CRIStin


  • Johnsen, Ragni Vik. Identity, language choice and agency in a transnational family. Sociolinguistic Synposium 22 2018-06-27 - 2018-06-30 2018.

  • Myklestu, Kristin; Johnsen, Ragni Vik. More or less Norwegian? Foreign accented Norwegian: Attitudes, intelligibility, comprehensibility.. IClave 2017-06-06 - 2017-06-09 2017.

  • Johnsen, Ragni Vik; Obojska, Maria Antonina. ‘We tried speaking Norwegian to practice but that we've given up’ – linguistic mudes in transnational families in Norway. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BILINGUALISM (ISB11) 2017-06-11 - 2017-06-15 2017.

  • Johnsen, Ragni Vik. Adolescents in Russian and Latin American families in Tromsø.. Language diversity in private life and in the workplace 2016-05-20 - 2016-05-20 2016.

  • Johnsen, Ragni Vik. Multilingual families in Tromsø Ideologies, practice and identity. NoSlip (Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology) 2016-10-05 - 2016-10-07 2016.

  • Johnsen, Ragni Vik. «Relativt bra norsk» - En sosiolingvistisk studie av ungdommers forståelse av og holdninger til norsk med utenlandsk aksent. 2015.

  • Johnsen, Ragni Vik. «Snakka relativt bra norsk» - En studie av ungdommers forståelse av og holdninger til norsk med utenlandsk aksent. SONE 2015 2015-04-09 - 2015-04-10 2015.