MaritRustadDSC_8881kv.jpg

Flag icon Flag icon

Rustad, Marit

Universitetslektor
Institutt for vernepleie
Arbeider i CRIStin


 • Melbøe, Line; Hansen, Ketil Lenert; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Dinesen, Tone Åshild; Minde, Gunn-Tove; Rustad, Marit. Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability. (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2016; Volum 75:31656. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v75.31656.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Johnsen, Bjørn-Eirik; Rustad, Marit. Vi er alle uLke. Skoledebatt.. Harstad Tidende 2018.

 • Rustad, Marit. Rett til arbeid, men hva slags arbeid?. NHO Inkluderende arbeidsliv 2018-10-15 - 2018-10-16 2018.

 • Rustad, Marit; Lysvik, Leif; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line. Personer med utviklingshemming har dårligere levekår enn andre!. (fulltekst) Dagavisen Nordlys 2017.

 • Rustad, Marit. Nye muligheter i arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (konferanse om brukermedvirkning i fagutvikling og forskning). Barne- ungdoms og familiedirektoratet (VID) 2017-11-29 - 2017-11-30 2017.

 • Rustad, Marit. Rapport fra temamøte om miljøterapeutisk kompetanse i skolen. (data) 2017.

 • Rustad, Marit. Kronikk - Hvordan personer med utviklingshemming fremstilles. 2017.

 • Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif; Rustad, Marit; Dinesen, Tone Åshild. Skal menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemming bedres må deres kunnskap komme frem!. Avisa Nordland 2017.

 • Rustad, Marit. Om å høre til; Betraktninger av hjemløst spill. EMM-A Tidsskrift for miljøarbeid 2016. ISSN 1892-4441.

 • Rustad, Marit. Kronikk - En høring i komiteen - Meld St (2012-13). Frihet og likeverd - Om mennesket med utviklingshemming (Harstad Tidende). 2015.

 • Rustad, Marit. Rapport fra dialogforum (2014). 2014.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde; Solbjørg, Henny K.; Koppen, Kirsti; Rustad, Marit; Lysvik, Leif S.. Livskvalitet: å åpne opp for inntrykk for å muliggjøre uttrykk. Spesialpedagogikk 2011; Volum 76 (8). ISSN 0332-8457.s 34 - 36.