Bjørn Torsteinsen.jpg

Flag icon Flag icon

Bjørn Torsteinsen

Studiekonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag

Stillingsbeskrivelse:

Medlem ressursgruppen for Leganto ved UiT, medlem prosjekt innføring av Canvas ved det helsevitenskapelige fakultet