Silje_Mæhle_500.jpg

Flag icon Flag icon

Mæhle, Silje

Universitetslektor
Institutt for vernepleie
Arbeider i CRIStin


  • Mæhle, Silje; Minde, Gunn-Tove; Kassah, Bente Lind. Sykepleiernes erfaringer med varsling i den kommunale helse-og omsorgstjenesten.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 233 - 246.

  • Minde, Gunn-Tove; Mæhle, Silje. Skolevegring eller skoleutstøting - eller begge deler?. Spesialpedagogikk 2011; Volum 76 (9). ISSN 0332-8457.s 11 - 18.

  • Fedreheim, Gunn Elin; Holm, Inger Marie; Paulgaard, Gry; Smith-Simonsen, Christine; Soleim, Marianne Neerland; Mæhle, Silje. Vårt felles ansvar - UiTs akademiske dugnad for integrering av migranter og flyktninger.. 2017.