Hanne_Nydal.jpg

Flag icon Flag icon

Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen

Universitetslektor
Institutt for vernepleie
Arbeider i CRIStin


  • Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen. Institusjonell etnografi som perspektiv - sett i lys av aktør-strukturdikotomien i sosiologisk tradisjon. Working paper 2007. ISSN 1503-383X.

  • Minde, Gunn-Tove; Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen. Fra sykehjem til livsgledehjem. Geriatrisk sykepleie 2018. ISSN 1891-1889.s 6 - 13.