Forskningsinteresser

helsefremming/forebygging, psykisk helse, migrasjonshelse, veiledning

 

Undervisning

Grunnleggende sykepleie

Forebyggende sykepleie-somatikk og psykiatri

Psykisk helse

Kommunikasjonsfag

Sykepleiens historie

Flerkulturelle perspektiver innen helse-migrasjonshelse

Ferdighetslab

Veiledning av studenter i praksis

Veileder bacheloroppgaver

Arbeider i CRIStin


  • Nyhus, Charlotte. Du ser det er et eller annet : en kvalitativ studie av helsesøstres erfaringer i arbeidet overfor unge med psykiske plager. 2010.