Flag icon Flag icon

Anne Riise

Stipendiat
Barnevern i Harstad
Forskningsinteresser

  • Ettervern
  • Ungdoms medvirkning
  • Enslige mindreårige flyktninger

Stipendiat i forskningsprosjektet «Ungdoms medvirkning i ettervern».

Prosjektdeltaker i forskningsprosjektet «Ettervern – en god overgang til voksenlivet?» ved NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering, med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som oppdragsgiver.