Lena WG .jpg

Flag icon Flag icon

Lena Wiklund Gustin

Professor i psykisk helsearbeid
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik

Stillingsbeskrivelse:

Jag har en 30% tjänst som professor i psykisk helsearbeid vid UiT, Campus Narvik. Större delen av tiden arbetar jag med Vidareutdanning i Motiverende  intervju.

Därutöver arbetar jag vid Mälardalens Högskola i Sverige där jag också bor.
Forskningsinteresser

Psykisk hälsa, ohälsa och återhämtning.

Metodutveckling inom narrativ hermeneutik.

Psykiatrisk omvårdnad.

CV

ANSTÄLLNINGAR

 

UiT, Norges Arktiske Universitet, Tromsø

Professor i psykisk helsearbeid, 30 %,   2016-01-01 – fortf.

 

Mälardalens högskola, Västerås

Universitetslektor i vårdvetenskap 2001-fortf

Kursansvar specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård.

 

Høgskolen i Narvik

Professor i psykisk helsearbeid, 30 %,   2014-04-01 – 2015-12-31

 

Høgskolen i Narvik

Försteammanuensis i helsefag,  20% -30%,   2011-03-01 – 2014-03-31

Kursansvar vidareutdanning i motiverende intervju (MI), forskning inom psykosocialt hälsoarbete

 

Landstinget Gävleborg, Gävle

Vårdutvecklare   1994-2004

Kvalitetssäkring, personalutbildning, verksamhetsutveckling, samverkan med högskolan samt kliniskt arbete (sjuksköterska + psykoterapeut)

Landstinget Gävleborg, Gävle

FoU-handledare  2000-2001

Projektanställning 50%, handledning av uppsatser och FoU-projekt inom landstinget

 

Ersta diakoni/Stortorps Rehab, Stockholm, 1997-1998

Forskningsassistent

Timanställd, ansvarig för planering och genomförande av delprojekt med inriktning mot omvårdnad inom projekt ”Hjärtrehabilitering Södra Stockholm

 

Landstinget Gävleborg

Sjuksköterska    1982-1994

Sjuksköterska inom geriatrisk samt vuxenpsykiatrisk vård

Vårdhögskolan, Gävle

Högskolelärare   1990-1991

Hälso- och sjukvårdslinjen med inriktning mot psykiatrisk vård

 

Landstinget Gävleborg

Undersköterska/sjukvårdsbiträde 1978-1981

Geriatrisk vård

 

Undervisning

Vidareutdanning i praktisk bruk av kognitive samtaleteknikker

Arbeider i CRIStin


 • Andersson, Urban; Fathollahi, Jafar; Wiklund Gustin, Lena. Nurses’ experiences of informal coercion on adult psychiatric wards. (fulltekst) (sammendrag) Nursing Ethics 2020. ISSN 0969-7330.s 1 - 13.s doi: https://doi.org/10.1177/0969733019884604.

 • Hemberg, Jessica; Wiklund Gustin, Lena. Caring from the heart as belonging—The basis for mediating compassion. (sammendrag) Nursing Open 2020. ISSN 2054-1058.s 1 - 9.s doi: https://doi.org/10.1002/nop2.438.

 • Sellin, Linda; Kumlin, Tomas; Wallsten, Tuula; Wiklund Gustin, Lena. Experiences of a Recovery-Oriented Caring Approach to Suicidal Behavior: A Single-Case Study. Qualitative Health Research 2019; Volum 29 (14). ISSN 1049-7323.s 2084 - 2095.s doi: 10.1177/1049732319854229.

 • Gustafsson, Gabriella; Wiklund Gustin, Lena. Stress, utbrändhet och utmattningssyndrom. (data) Studentlitteratur AB 2019 ISBN 978-91-44-12369-1.s 57 - 85.

 • Wiklund Gustin, Lena. Omvårdnad vid riskbruk, missbruk och beroende. (data) Studentlitteratur AB 2019 ISBN 978-91-44-12369-1.s 281 - 308.

 • Boussaid, Lena; Wiklund Gustin, Lena. Handledning - att stödja andras professionella utveckling. (data) Studentlitteratur AB 2019 ISBN 978-91-44-12368-4.s 673 - 697.

 • Wiklund Gustin, Lena; Nordin, Anette. Att utforska sina resurser. (data) Studentlitteratur AB 2019 ISBN 978-91-44-12368-4.s 197 - 219.

 • Wiklund Gustin, Lena. Ledarskap och teamarbete. (data) Studentlitteratur AB 2019 ISBN 978-91-44-12368-4.s 596 - 616.

 • Wiklund Gustin, Lena. Att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård. (data) Studentlitteratur AB 2019 ISBN 978-91-44-12368-4.s 29 - 47.

 • Wiklund Gustin, Lena. Att integrera teori och praktik i personcentrerad vård. (data) Studentlitteratur AB 2019 ISBN 978-91-44-12368-4.s 545 - 567.

 • Wiklund Gustin, Lena. Att evidensbasera och utveckla psykiatrisk omvårdnad. Studentlitteratur AB 2019 ISBN 978-91-44-12368-4.s 619 - 646.

 • Wiklund Gustin, Lena. Narrativ kompetens. (fulltekst) Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2018; Volum 1. ISSN 0800-7489.s 53 - 56.

 • Sellin, Linda; Kumlin, Tomas; Wallsten, Tuula; Wiklund Gustin, Lena. Caring for the suicidal person: A Delphi study of what characterizes a recovery-oriented caring approach.. International Journal of Mental Health Nursing 2018. ISSN 1445-8330.s doi: 10.1111/inm.12481.

 • Sellin, Linda; Asp, Margareta; Wallsten, Tuula; Wiklund Gustin, Lena. Reconnecting with oneself while struggling between life and death: The phenomenon of recovery as experienced by persons at risk of suicide. (data) International Journal of Mental Health Nursing 2017; Volum 26 (2). ISSN 1445-8330.s 200 - 207.s doi: 10.1111/inm.12249.

 • Wiklund Gustin, Lena. Compassion for self and others as key aspects of well-being in changing times. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2017; Volum 31 (3). ISSN 0283-9318.s 427 - 433.s doi: 10.1111/scs.12536.

 • Priebe, Åsa; Wiklund Gustin, Lena; Fredriksson, Lennart. A sanctuary of safety: A study of how patients with dual diagnosis experience caring conversations. (fulltekst) International Journal of Mental Health Nursing 2017; Volum 27 (2). ISSN 1445-8330.s 856 - 865.s doi: 10.1111/inm.12374.

 • Wiklund Gustin, Lena. Being Mindful as a Phenomenological Attitude. (fulltekst) Journal of Holistic Nursing 2017; Volum 36 (3). ISSN 0898-0101.s 272 - 281.s doi: 10.1177/0898010117724928.

 • Sellin, Linda; Asp, Margareta; Kumlin, Tomas; Wallsten, Tuula; Wiklund Gustin, Lena. To be present, share and nurture: a lifeworld phenomenological study of relatives’ participation in the suicidal person’s recovery. (fulltekst) International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2017; Volum 12 (1). ISSN 1748-2623.

 • Johansson, Louice; Wiklund Gustin, Lena. The multifaceted vigilance - nurses' experiences of caring encounters with patients suffering from substance use disorder. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2016; Volum 30 (2). ISSN 0283-9318.s 303 - 311.s doi: 10.1111/scs.12244.

 • Lindgren, Sari Johanna; Storli, Sissel Lisa; Wiklund Gustin, Lena. Å leve i forhandlinger - pasienterfaringer av å være i den diagnostiske prosessen med å få diagnosen KOLS. (fulltekst) Geriatrisk sykepleie 2016; Volum 8 (1). ISSN 1891-1889.s 26 - 35.

 • Salzmann-Erikson, Martin; Rydlo, Cecilia; Wiklund Gustin, Lena. Getting to know the person behind the illness - the significance of interacting with patients hospitalised in forensic psychiatric settings. Journal of Clinical Nursing 2016; Volum 25 (9-10). ISSN 0962-1067.s 1426 - 1434.s doi: 10.1111/jocn.13252.

 • Lindgren, Sari Johanna; Storli, Sissel Lisa; Wiklund Gustin, Lena. Å leve i forhandlinger - pasienterfaringer av å være i den diagnostiske prosessen med å få diagnosen KOLS. Best Practice 2015 (16). ISSN 1329-1874.s 23 - 26.

 • Vincze, Mattias; Fredriksson, Lennart; Wiklund Gustin, Lena. To do good might hurt bad: Exploring nurses’ understanding and approach to suffering in forensic psychiatric settings. International Journal of Mental Health Nursing 2015; Volum 24 (2). ISSN 1445-8330.s 149 - 157.s doi: 10.1111/inm.12116.

 • Eriksson, Nadya Travina; Wiklund Gustin, Lena. Blessed Alienation: The Christian Monastery as a Caring and Restorative Environment. Qualitative Health Research 2014. ISSN 1049-7323.s doi: 10.1177/1049732313519708.

 • Wiklund Gustin, Lena. Att närma sig det svårförståeliga. Studentlitteratur AB 2014 ISBN 9789144095394.s 21 - 37.

 • Lassenius, Oona; Arman, Maria; Söderlund, Anne; Wiklund Gustin, Lena. Motivation Does not Come with an Ending—It’s the Beginning of Something New: Experiences of Motivating Persons with Psychiatric Disabilities to Physical Activity. Issues in Mental Health Nursing 2014; Volum 35 (9). ISSN 0161-2840.s 713 - 720.s doi: 10.3109/01612840.2014.901448.

 • Lindgren, Sari Johanna; Storli, Sissel Lisa; Wiklund Gustin, Lena. Living in negotiation: Patients' experiences of being in the diagnostic process of COPD. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014; Volum 9. ISSN 1176-9106.s 441 - 451.s doi: 10.2147/COPD.S60182.

 • Wiklund Gustin, Lena. Att förstå något genom något annat - metaforer i narrativ hermeneutik. Gleerups Utbildning AB 2014 ISBN 978-91-40-68173-7.s 107 - 120.

 • Wiklund-Gustin, Lena; Wagner, Lynne. The Butterfly Effect of Caring – clinical nursing teachers' understanding of compassionate care. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2013; Volum 27 (1). ISSN 0283-9318.s 175 - 183.s doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01033.x.

 • Lassenius, Oona; Arman, Maria; Söderlund, Anne; Åkerlind, Ingemar; Wiklund Gustin, Lena. Mowing toward reclaiming life: Lived experiences of being physically active among persons with psychiatric disabilities. Issues in Mental Health Nursing 2013; Volum 34. ISSN 0161-2840.s 739 - 746.s doi: 10.3109/01612840.2013.813097.

 • Wiklund Gustin, Lena. Struggling on My Own: A Cognitive Perspective on Frequent Attenders' Conception of Life and Their Interaction with the Healthcare System. (fulltekst) Psychiatry Journal 2013. ISSN 2314-4327.s doi: 10.1155/2013/580175.

 • Lassenius, Oona; Åkerlind, Ingemar; Wiklund-Gustin, Lena; Arman, Maria; Söderlund, Anne. Self-reported health and physical activity among community mental healthcare users. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2013; Volum 20 (1). ISSN 1351-0126.s 82 - 90.s doi: 10.1111/j.1365-2850.2012.01951.x.

 • Martinsson, Gunilla; Fagerberg, Ingegerd; Wiklund Gustin, Lena; Lindholm, Christina. Specialist prescribing of psychotropic drugs to older persons in Sweden – a register-based study of 188 024 older persons. BMC Psychiatry 2012; Volum 12. ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/1471-244X-12-197.

 • Wiklund Gustin, Lena. Medlidande. (data) Studentlitteratur AB 2012 ISBN 978-91-44-07104-6.s 309 - 318.

 • Wiklund Gustin, Lena. Katie Erikssons teori som referensram för förståelse av lidande och lidandets drama. Liber 2012 ISBN 978-91-47-10550-2.s 120 - 136.

 • Martinsson, Gunilla; Fagerberg, Ingegerd; Lindholm, Christina; Wiklund Gustin, Lena. Struggling for existence-Life situation experiences of older persons with mental disorders. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2012; Volum 7. ISSN 1748-2623.s doi: 10.3402/qhw.v7i0.18422.

 • Wiklund-Gustin, Lena. To intend but not being able to; frequent attenders’ experiences of suffering and their encounter with the health care system. Journal of Holistic Nursing 2011; Volum 29 (3). ISSN 0898-0101.s 211 - 220.s doi: 10.1177/0898010110386957.

 • Martinsson, Gunilla; Wiklund-Gustin, Lena; Lindholm, Christina; Fagerberg, Ingegerd. Being altruistically egoistic – Nursing aides’ experiences of caring for older persons with mental disorders. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2011. ISSN 1748-2623.s doi: 10.3402/qhw.v6i4.7530.

 • Martinsson, Gunilla; Wiklund-Gustin, Lena; Fagerberg, Ingegerd; Lindholm, Christina. Mental disorders affect older persons in Sweden — a register-based study. International Journal of Geriatric Psychiatry 2011; Volum 26 (277). ISSN 0885-6230.s doi: 10.1002/gps.2525.

 • Gustafsson, Lena-Karin; Wiklund-Gustin, Lena; Lindstrõm, Unni Å.. The meaning of reconciliation in a clinical setting: Women’s stories about their experience of reconciliation with suffering from grief. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2011; Volum 25 (3). ISSN 0283-9318.s 525 - 532.s doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00859.x.

 • Wiklund-Gustin, Lena. Narrative Hermeneutics: In Search of Narrative Data. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2010; Volum 24. ISSN 0283-9318.s 32 - 37.s doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00846.x.

 • Wiklund Gustin, Lena. Katie Erikssons teori som referenceramme for undersøgelsen av lidelse og lidelsens drama. Gad 2010 ISBN 978-87-12-04467-3.s 121 - 137.

 • Wiklund Gustin, Lena; Rydenlund, Kenneth; Külzer, Sonja. Att vara specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård. Studentlitteratur AB 2010 ISBN 9789144056500.s 395 - 421.

 • Wiklund Gustin, Lena; Nordin, Anette. Glädje, kreativitet och nyfikenhet – resurser i patientens hälsoprocesser. Studentlitteratur AB 2010 ISBN 9789144056500.s 103 - 120.

 • Wiklund Gustin, Lena. Beroende och frihet – vårdandets paradox. Studentlitteratur AB 2010 ISBN 9789144056500.s 315 - 333.

 • Wiklund Gustin, Lena. Att balansera mellan värdighet och skam. Studentlitteratur AB 2010 ISBN 9789144056500.s 217 - 234.

 • Wiklund Gustin, Lena. Substansberoende. Studentlitteratur AB 2010 ISBN 9789144056463.s 121 - 145.

 • Wiklund, Lena. Metaphors – a path to narrative understanding. International journal for human caring 2010; Volum 14 (2). ISSN 1091-5710.s 60 - 68.

 • Wiklund-Gustin, Lena; Eriksson, Katie. The drama of suffering as narrated by patients who have undergone coronary bypass surgery. International journal for human caring 2009; Volum 13 (4). ISSN 1091-5710.s 17 - 25.

 • Wiklund, Lena. Perspektiv på lidande. Studentlitteratur AB 2009 ISBN 978-91-44-05873-3.s 295 - 325.

 • Wiklund, Lena. Existential aspects of living with addiction - Part I: meeting challenges. Journal of Clinical Nursing 2008; Volum 17. ISSN 0962-1067.s 24 - 26.

 • Wiklund, Lena. Att våga möta livet som sig själv – vårdandet vid missbruk. Studentlitteratur AB 2008 ISBN 9789144051482.s 89 - 128.

 • Wiklund, Lena. Existential aspects of living with addiction - Part II: caring needs. A hermeneutic expansion of qualitative findings. Journal of Clinical Nursing 2008; Volum 17. ISSN 0962-1067.s 2435 - 2443.

 • Wiklund, Lena. När begreppen tar gestalt – hermeneutisk tillägnelse genom språk och metaforer. 2007 ISBN 978-952-12-1975-7.s 47 - 57.

 • Wiklund, Lena. Lidandets Kamp. 2003.s 133 - 145.

 • Wiklund, Lena; Lindholm, Lisbet; Lindstrõm, Unni Å.. Hermeneutics and narration: a way to deal with qualitative data. Nursing Inquiry 2002; Volum 9 (2). ISSN 1320-7881.s 114 - 125.

 • Wiklund Gustin, Lena. Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå. (data) Studentlitteratur AB 2019 ISBN 978-91-44-12368-4.s 71 - 92.

 • Skärsäter, Ingela; Wiklund Gustin, Lena. Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå. (data) Studentlitteratur AB 2019 ISBN 978-91-44-12369-1.s 281 - 308.

 • Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd. Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (data) Studentlitteratur AB 2017 ISBN 9789144112435.s 257 - 266.

 • Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd. Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Studentlitteratur AB 2017 ISBN 978-91-44-11243-5.s 97 - 111.

 • Wiklund Gustin, Lena. Psykologi for sykepleiere. (data) Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-2048-9.

 • Wiklund Gustin, Lena. Psykologi för sjuksköterskor. (data) Studentlitteratur AB 2015 ISBN 9789144084671.

 • Wiklund Gustin, Lena. Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå, 2 uppl. Studentlitteratur AB 2014 ISBN 9789144095394.s 21 - 37.

 • Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd. Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Studentlitteratur AB 2012 ISBN 978-91-44-07104-6.s 407 - 417.

 • Wiklund Gustin, Lena; Lindwall, Lillemor. Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. (data) Natur och kultur 2012 ISBN 9789127131828.

 • Wiklund Gustin, Lena. KBT i omvårdnadsarbetet. Om meningsskapande i gemenskap. (omtale) Studentlitteratur AB 2012 ISBN 9789144059075.

 • Wiklund Gustin, Lena. Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå. Studentlitteratur AB 2010 ISBN 9789144056500.s 13 - 16.

 • Wiklund, Lena. Omsorgsvidenskab i klinisk praxis. Akademisk Forlag 2005 ISBN 978-87-500-3814-6.

 • Wiklund, Lena. Vårdvetenskap i klinisk praxis. Natur och kultur 2003 ISBN 9789127094574.

 • Wiklund Gustin, Lena. Lidande. (data) Studentlitteratur AB 2019 ISBN 9789144123189.s 409 - 440.

 • Wiklund Gustin, Lena. Att möta och bära andras lidande. Jubileumskonferens, Vårdvetenskapen vid Åbo Akademi 30 år 2017-09-28 - 2017-09-28 2017.

 • Wiklund Gustin, Lena. Compassion for self and others as key aspects of wellbeing in changing times. Wellbeing in Changeing Times 2017-04-20 - 2017-04-21 2017.

 • Sellin, Linda; Kumlin, Tomas; Wallsten, Tuula; Wiklund Gustin, Lena. A Personal-Recovery-Oriented Caring Approach to Suicidality. (fulltekst) 2017 ISBN 978-91-7485-358-2.

 • Malm, Meta; Wiklund Gustin, Lena. Själ. Studentlitteratur AB 2017 ISBN 9789144112435.s 125 - 138.

 • Wiklund Gustin, Lena. Medlidande och 'compassion'. Studentlitteratur AB 2017 ISBN 9789144112435.s 353 - 366.

 • Wiklund Gustin, Lena. Förståelse och personcentrerad vård inom psykiatrisk omvårdnad. (data) Liber 2017 ISBN 9789147112715.s 243 - 268.

 • Wiklund Gustin, Lena. Self-compassion and narrative identity. Narrative Nursing Conferense 2016-09-14 - 2016-09-16 2016.

 • Wiklund Gustin, Lena. Co-creation of Narrative Data—An Ethical and Methodological Challenge. (sammendrag) International Journal of Qualitative Methods 2016; Volum 15 (1). ISSN 1609-4069.s doi: 10.1177/1609406916672113.

 • Sellin, Linda; Asp, Margareta; Wallsten, Tuula; Wiklund Gustin, Lena. Philosophical Grounding in a Reflective Lifeworld Research Approach: Where Is the Place for Description vs. Interpretation?. International Journal of Qualitative Methods 2016; Volum 15 (1). ISSN 1609-4069.s doi: /10.1177/1609406916672113.

 • Lassenius, Oona; Söderlund, Anne; Åkerlind, Ingemar; Wiklund Gustin, Lena; Arman, Maria. Being physically active: a bodily anchorage on the journey for recovery in mental ill-health. (data) 2014 ISBN 978-91-7549-579-8.

 • Wiklund Gustin, Lena. Metaphors as means to synthesize and communicate research findings. Nordic Conference in Nursing Research 2014-06-10 - 2014-06-12 2014.

 • Wiklund Gustin, Lena. Ömsesidighet och ”compassion” som grundförutsättningar för psykiatrisk omvårdnad. Psyche - Bivrost - Psykiatrisk Sygepleje. Nordisk Tidsskrift 2014; Volum 2. ISSN 0283-3468.s 6 - 8.

 • Wiklund Gustin, Lena. Ömsesidighet och compassion som utmaningar i framtidens psykiatriska omvårdnad. Psykiatriska Riksföreningens jubileumskonferens, ”Psykiatrisjuksköterska – en profession i utveckling 2014-03-28 - 2014-03-29 2014.

 • Wiklund Gustin, Lena. Lidande - en del av människans liv. Studentlitteratur AB 2014 ISBN 9789144083537.s 269 - 294.

 • Skärsäter, Ingela; Wiklund Gustin, Lena. Förord. Studentlitteratur AB 2014 ISBN 9789144095387.s 17 - 19.

 • Wiklund Gustin, Lena. Substansbrukssyndrom. Studentlitteratur AB 2014 ISBN 9789144056463.s 163 - 185.

 • Wiklund Gustin, Lena. Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård. Studentlitteratur AB 2014 ISBN 9789144084497.s 175 - 197.

 • Wiklund Gustin, Lena. Att använda sin specialistkompetens i patientens tjänst. Studentlitteratur AB 2014 ISBN 9789144095394.s 457 - 487.

 • Wiklund Gustin, Lena. Beroende och frihet. Studentlitteratur AB 2014 ISBN 9789144095394.s 381 - 396.

 • Wiklund Gustin, Lena. Att balansera mellan värdighet och skam. Studentlitteratur AB 2014 ISBN 9789144095394.s 231 - 246.

 • Wiklund Gustin, Lena; Nordin, Anette. Glädje, kreativitet och nyfikenhet – resurser i patientens hälsoprocesser. Studentlitteratur AB 2014 ISBN 9789144095394.s 99 - 115.

 • Skärsäter, Ingela; Wiklund Gustin, Lena. Förord. Studentlitteratur AB 2014 ISBN 9789144095394.s 11 - 13.

 • Wiklund Gustin, Lena. Experiential and Reflective Learning of Caring Theory. World Caring Conference 2012-07-15 - 2012-07-20 2012.

 • Martinsson, Gunilla; Wiklund Gustin, Lena; Lindholm, Christina; Fagerberg, Ingegerd. Older persons with mental disorders : health, care and health care situations. (fulltekst) 2012 ISBN 978-91-7457-807-2.

 • Wiklund Gustin, Lena. Implications for theory - a challenge for researchers?. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2011; Volum 25 (3). ISSN 0283-9318.s 417 - 418.s doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00915_1.x.

 • Wiklund Gustin, Lena. Implications for theory – a challenge for researchers?. (data) Scandinavian Journal of Caring Sciences 2011; Volum 25 (3). ISSN 0283-9318.s 417 - 418.

 • Wiklund Gustin, Lena. Att erhålla vetenskaplig kunskap genom berättelser – datainsamling i narrativa studier. NCCS konferens ”Metodologiska innovationer på vårdvetenskapens villkor” 2010-04-14 - 2010-04-16 2010.

 • Skärsäter, Ingela; Wiklund Gustin, Lena. Förord. Studentlitteratur AB 2010 ISBN 9789144056463.s 13 - 17.

 • Wiklund Gustin, Lena. Inledning. Studentlitteratur AB 2010 ISBN 9789144056500.s 17 - 30.

 • Wiklund Gustin, Lena; Skärsäter, Ingela. Förord - Vårdande vid psykisk ohälsa. Studentlitteratur AB 2010 ISBN 9789144056500.s 13 - 16.

 • Wiklund, Lena. “New” knowledge for “old” nursing leaders. 4th International Nursing Management Conference 2008-10-13 - 2008-10-15 2008.

 • Gustafsson, Lena-Karin; Lindstrõm, Unni Å.; Wiklund, Lena. Försoning - ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. (fulltekst) 2008 ISBN 978-951-765-445-6.

 • Wiklund, Lena. Levels of interpretation in herrmeneutic understanding. 8th Advances in Qualitative Methodology 2007-09-21 - 2007-09-24 2007.

 • Wiklund, Lena. A cognitive perspectives on frequent attenders health and suffering. 5th International Congress of Cognitive Psychotherapy 2005-06-13 - 2005-06-17 2005.

 • Wiklund, Lena; Troeng, Marit; Östergren, Carina. "The Anchor" - a treatment approach using cognitive psychotherapy from a caring perspective. ICN konferens, ”Building excellens through evidence” 2003-06-27 - 2003-06-29 2003.

 • Wiklund, Lena. Metaphors - a path to narrative understanding. 7th Qualitative Health Research Conference 2001-06-26 - 2001-06-28 2001.

 • Wiklund, Lena. The Drama of Suffering - a hermeneutic study of different ways of being and acting in the struggle of suffering. 6th Qualitative Health Research Conference 2000-04-06 - 2000-04-08 2000.

 • Wiklund, Lena; Lindstrõm, Unni Å.; Lindholm, Lisbet. Lidandet som kamp och drama. (fulltekst) 2000 ISBN 951-765-038-8.

 • Wiklund, Lena. Through the eyes of suffering and health – a hermeneutic study of the drama of suffering. 10th WENR conference 2000-05-24 - 2000-05-27 2000.

 • Wiklund, Lena. Att uppleva och uttrycka lidandets kamp – en studie med levnadshistorisk ansats av människor med missbruksproblem. Svenska hälso- och sjukvårdsstämman 1997-04-23 - 1997-04-25 1997.