Selvvalgt mobilportrett.jpg

Flag icon Flag icon

Ramsdal, Gro Hilde

Førsteamanuensis
Institutt for vernepleie
Arbeider i CRIStin


 • Ramsdal, Gro Hilde; Bergvik, Svein; Wynn, Rolf. Long-term dropout from school and work and mental health in young adults in Norway: A qualitative interview-based study. Cogent Psychology 2018; Volum 5 (1). ISSN 2331-1908.s doi: 10.1080/23311908.2018.1455365.

 • Ramsdal, Gro Hilde; Bergvik, Svein; Wynn, Rolf. Parent–child attachment, academic performance and the process of high-school dropout: a narrative review. Attachment & Human Development 2015; Volum 17 (5). ISSN 1461-6734.s 522 - 545.s doi: 10.1080/14616734.2015.1072224.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde. Change the game: reflective practice through Forum Theatre. Sense Publishers 2015 ISBN 978-94-6300-118-2.s 175 - 193.

 • Ramsdal, Gro Hilde; Gjærum, Rikke Gürgens; Wynn, Rolf. Dropout and early unemployment. International Journal of Educational Research 2013; Volum 62. ISSN 0883-0355.s 75 - 86.s doi: 10.1016/j.ijer.2013.06.011.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde. Ufrivillig utenforskap og teatrale muligheter for inkludering : om nyskapende forebyggende tiltak for dropout-ungdom. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012; Volum 56. ISSN 0907-6581.s 17 - 32.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde. Kreative prosesser i "art-based-research". Peripeti 2011 (16). ISSN 1604-0325.s 21 - 30.

 • Ramsdal, Gro Hilde; Gjærum, Rikke Gürgens. Teatral relasjonsbygging skaper etisk problemløsning i virkelighetens verden - realistisk endring av kommunikative strategier på arbeidsplasser. UNIPED (Tromsø) 2010; Volum 33 (1). ISSN 1500-4538.s 5 - 24.

 • Ramsdal, Gro H.. Differential relations between two dimensions of self-esteem and the Big Five?. Scandinavian Journal of Psychology 2008; Volum 49 (4). ISSN 0036-5564.s 333 - 338.s doi: 10.1111/j.1467-9450.2008.00657.x.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro H.. Forum Theatre's positive impact on self-esteem in conflict. (omtale) Applied Theatre Researcher 2008 (9). ISSN 1443-1726.

 • Ramsdal, Gro H.. Tjenesteytere med urealistisk høy selvfølelse, en blandet fornøyelse for funksjonshemmede?. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-150-1327-5.s 135 - 154.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro H.. Forumteatermetode for konflikthåndtering : ny forumteatermetode bidrar til å beskytte selvfølelse i konfliktfylt kommunikasjon : om innovativt FoU-samarbeid med næringslivet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2007 (4). ISSN 0332-5296.s 9 - 11.

 • Gürgens, Rikke; Ramsdal, Gro H.. Fra mottager til deltager : å skape felles kommunikasjonsopplevelser hos fremtidige helse- og sosialarbeidere. UNIPED (Tromsø) 2006; Volum 29 (3). ISSN 1500-4538.s 13 - 22.

 • Gürgens, Rikke; Ramsdal, Gro H.. Forumteater : metode til kommunikativt selvforsvar. Specialpædagogik 2005; Volum 25 (2). ISSN 0107-0649.s 2 - 14.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Attachment problems and mental health issues among long-term unemployed youth who had dropped out of high school. 2018 ISBN 9788275896078.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Ramsdal, Gro Hilde; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif. Medforksningskurs for personer med nedsatt funksjonsevne. Forskningsdagene - almennrettet tiltak 2019-09-27 - 2019-09-27 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Aldring og ambivalens. Møte i pensjonistforeningen 2019-11-05 - 2019-11-06 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Aldring som provokasjon. høstmøte i Jegerlaget 2019-10-03 - 2019-10-04 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Aldring i 2019. møte i pensjonistforeningen TELE 2019-10-02 - 2019-10-03 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Hva kan foreldre gjøre for å forebygge skolefrafall?. Foreldremøte 2019-09-16 - 2019-09-17 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Hva kan lærerne gjøre med skolefrafall?. Planleggingsdag Heggen Videregående 2019-08-14 - 2019-08-15 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Skoleproblemer og skolefrafall. Møte i dysleksiforeningen 2019-05-27 - 2019-05-28 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Ungdomsegen forståelse av frafall i VG. Barn og ungdoms kommunestyre 2019-05-09 - 2019-05-10 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Frafall i skole og arbeidsliv. Lørdagsuniversitet 2019-05-04 - 2019-05-05 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Alder er bare et tall, sier folk. Lunsjforedrag 2019-03-28 - 2019-03-29 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Hva forventer UIT av kompetanse hos sine nye studenter?. Informasjonsmøte 3 skoleår 2019-03-15 - 2019-03-16 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Ungdom og ensomhet. Møtet i Harstad Ungdomsråd 2019-03-13 - 2019-03-14 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Kvinners rett til selvbestemmelse. 8.mars markering på UIT Harstad 2019-03-08 - 2019-03-09 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. årsaker til skolefrafall. Informasjonsmøte 2019-02-21 - 2019-02-22 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Ungdom,frafall og relasjoner. informasjonsmøte 2019-01-31 - 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Ungdommers opplevelser av frafall. Seminar 2019-01-15 - 2019-01-15 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Alder bare et tall?. dagseminar med pensjonister i Harstad 2019-10-02 - 2019-10-02 2019.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Unge som verken går på skole eller jobber: Hvem er de?. 2018.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Drop-out kan avdekkes i barnehagen. 2018.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Mangel på sosial tilknytning kan bidra til frafall. (fulltekst) 2018.

 • Ramsdal, Gro Hilde; Wynn, Rolf; Bergvik, Svein. Attachment problems and mental health issues among long-term unemployed youth who had dropped out of high school.. 2018 ISBN 978-82-7589-607-8.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde; Hammervoll, Trond. Kvinnesynet vårt utfordres. avis 2016-03-08 - 2016-03-08 2016.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde; Hammervoll, Trond. #kvinnedagforgamliser. Harstad Tidende 2016.

 • Ramsdal, Gro Hilde; Wynn, Rolf. Parental involvement and dropout from high school. European psychiatry 2014; Volum 29. ISSN 0924-9338.s doi: 10.1016/S0924-9338(14)77734-X.

 • Ramsdal, Gro Hilde. Taper i skolen uten stabile voksne. 2013.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde; Solbjørg, Henny K.; Koppen, Kirsti; Rustad, Marit; Lysvik, Leif S.. Livskvalitet: å åpne opp for inntrykk for å muliggjøre uttrykk. Spesialpedagogikk 2011; Volum 76 (8). ISSN 0332-8457.s 34 - 36.

 • Ramsdal, Gro H.. Ikke selvrealisering, men empati, likeverd og solidaritet. Embla 2006; Volum 11 (9). ISSN 0807-0628.s 28 - 33.