jorgen.jpg

Flag icon Flag icon

Breivik, Jørgen

Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad

Stillingsbeskrivelse:

Stipendiat innen bedriftsøkonomi og økonomistyring. Forskningsområde er er prestajsonsmåling, benchmarking og økonomisk analyse.
Undervisning

Underviser i BIB-2016 "Praktisk prosjektledelse" og prosjektøkonomi innen BED-2108 "Prosjektstyring"

Arbeider i CRIStin


  • Larsen, Nils Magne; Sigurdsson, Valdimar; Breivik, Jørgen. The Use of Observational Technology to Study In-Store Behavior: Consumer Choice, Video Surveillance, and Retail Analytics. The Behavior Analyst 2017; Volum 40 (2). ISSN 0738-6729.s 343 - 371.s doi: 10.1007/s40614-017-0121-x.

  • Larsen, Nils Magne; Breivik, Jørgen; Sigurdsson, Valdimar. How shoppers’ in-store behaviors deviate based on consumers’ choice of carrying equipment. 47th European Marketing Academy Annual Conference (EMAC) 2018-05-29 - 2018-06-01 2018.

  • Breivik, Jørgen. Er jakten på effektivitet en mulighet, en trussel eller en nødvendighet?. Suppe & snakk 2018-04-26 - 2018-04-26 2018.

  • Breivik, Jørgen; Thyholdt, Sverre Braathen; Myrland, Øystein. Measuring Inventory Turnover Efficiency in Small & Medium-sized Retail Firms. 10th North American Productivity Workshop (NAPW X) 2018-06-12 - 2018-06-15 2018.

  • Medlem i forskergruppe