Arlene Hall

Flag icon Flag icon

Arlene Hall

Emnekoordinator Forkurs og Grunnleggende Realfag
Institutt for industriell teknologi

Stillingsbeskrivelse:

Koordinering av emner på:  

forkurs/ reafagskurs Alta, Bodø, Narvik, Tromsø.

Bach. ing. felles realfag (Narvik, Alta, Mo, Bodø)  (matematikk, fysikk, kjemi, statistikk, ingen. faglig yrk. arb), treterminordning (Narvik)
Undervisning

matematikk, fysikk, engelsk