Leif_Inge_Johansen.jpg

Flag icon Flag icon

Johansen, Leif Inge

Universitetslektor
Institutt for vernepleie
Arbeider i CRIStin


  • Kassah, Bente lilljan lind; Kassah, Kwesi Alexander; Johansen, Leif Inge. Makt - et viktig begrep for å forstå utfordringer som følger av samhandlingsreformen. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 33 - 49.