Profilbilde 2.jpg

Flag icon Flag icon

Solbakk, Rita Øymo

Universitetslektor
Barnevern i Harstad
Arbeider i CRIStin


  • Solbakk, Rita Øymo; Kassah, Bente Lind; Borgerød, Grethe M.. Vold rettet mot ansatte i kommunalt barnevern.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 233 - 251.