asbjorn_forlie.JPG

Flag icon Flag icon

Førlie, Asbjørn

Senioringeniør, gruppe for applikasjoner
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Stillingsbeskrivelse:
  •  UH-skype,
  • Nett